Kabinet onderzoekt tax op bonus

Het kabinet stelt strengere eisen aan het bonusbeleid van banken die om steun komen vragen. Minister Bos onderzoekt bovendien of hij bonussen kan afromen. De minister sluit niet uit dat er, naar Amerikaans voorbeeld, een extra hoog belastingtarief komt voor hoge bonussen van topmensen in het bedrijfsleven.

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. De Verenigde Staten voerden onlangs een tarief in voor bonussen van mensen, wier normale salaris meer dan 250.000 dollar bedraagt en die werken voor een bedrijf dat meer dan vijf miljard dollar staatssteun ontvangen heeft.

Iets dergelijks willen SP en PVV ook in Nederland invoeren, na aanleiding van de welkomsbonus van de nieuwe topman van ING. Deze ontving bij zijn aantreden 100.000 euro in aandelen. Bos wilde niet toezeggen dat dat aparte belastingtarief in Nederland er ook komt.

Wel wil hij, als banken aankloppen voor staatssteun, striktere afspraken maken die er voor zorgen dat er geen bonussen meer mogen worden uitbetaald. Het debat over bonussen woedt niet alleen in de politiek. Bedrijven als chemieconcern Akzo Nobel koppelen bonussen meer aan duurzaamheid en minder aan stijgingen van omzet, winst of aandelenkoersen.

Gerelateerde artikelen