Kabinet investeert onvoldoende in duurzaamheid

Het Nederlandse kabinet investeert te weinig geld in maatregelen die de economie duurzamer maken. Bovendien loopt Nederland achterop bij andere Europese landen als het gaat om duurzame stimuleringsmaatregelen. Dit blijkt uit de duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC), die ieder kwartaal wordt herhaald.

De duurzaamheidbarometer van PwC werd gehouden onder 269 Nederlandse spelmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen. Het doel is om aan te duiden of men naast financiële winst ook oog heeft voor andere waarden zoals mensen en milieu.

Maar liefst 79 procent van de onderzochte bedrijven vindt dat Nederland achterop loopt in Europa met duurzame stimuleringsmaatregelen. Het recente crisispakket van het kabinet straalt volgens een ruime meerderheid (79%) geen duurzame ambitie uit. Zo kwalificeert 67 procent de twee miljard die het kabinet extra investeert in duurzame energie – waarvan 160 miljoen in windmolens op zee – als ‘onvoldoende’.

Tevens meent 91 procent dat de overheid een grotere leidersrol moet gaan vervullen bij een omvattende strategie om de energie-, klimaat- en kredietcrisis het hoofd te bieden (New Green Deal). De Europese Unie moet overigens zelf ook een grotere rol op zich nemen, zo blijkt uit de barometer.

Een mogelijke stimulatie voor duurzaam ondernemen zou, naast de kredietgarantieregeling, een groen btw-tarief op milieuvriendelijke goederen en diensten kunnen zijn. Deze regeling zou door 81 procent van de respondenten met gejuich worden ontvangen.

volgens 90 procent van de respondenten moeten er meer garanties en stimuleringspremies voor energiebesparing in de woningbouw komen. Naast het gebrek aan stimulering spelen knelpunten ook een belangrijke rol voor bedrijven. Overheidsprocedures rondom duurzame projecten dienen te worden vereenvoudigd, zo vindt 93 procent van de respondenten. Dit geeft aan dat bedrijven vinden dat de overheid niet alleen moet stimuleren, maar ook het goede voorbeeld moet geven door de eigen processen te verbeteren.

Gerelateerde artikelen