Juryvoorzitter Public Finance Award 2006, Tom Groot: Op zoek naar het schaap met de vijf poten

De financiële functie heeft momenteel te maken met een trend tot verzakelijking. Zeker in de publieke sector. 'Financieel management heeft een voortrekkersrol. Als politici onuitvoerbare plannen bedenken, moet de financieel manager ingrijpen', vindt Tom Groot, hoogleraar Management Accounting én voorzitter van de jury voor de Public Finance Award 2006.

Als hoogleraar Management Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam doceert prof. dr. Tom Groot bijna dagelijks over het wel en wee in de financiële functie bij zowel de publieke als de private sector.

In de ogen van Groot worden financials afgerekend op prestaties, ook in de publieke sector. ‘Twintig tot vijfentwintig jaar geleden werd de financiële functie doorgaans vervuld door de ouderwets betrouwbare boekhouder. Nu verschuift de inhoud van de functie steeds meer in de richting van de planning en control en kant-en-klare managementinformatie.

Het hele bedrijfsproces wordt belangrijker en neemt een meer strategischere functie in. De betrouwbare boekhouder van vroeger moet nu affiniteit hebben met de politiek en de strategische besluitvorming.’

In de ogen van Groot heeft de financiële functie momenteel te maken met een trend tot verzakelijking. ‘De organisatie valt uiteen in zelfstandige eenheden. Financials worden afgerekend op prestaties.’

Volgens Groot bestaat de functie uit drie bewegingen; contractvorming, decentralisatie en outputsturing. ‘Aan de financial de taak om daarin een goede maat voor alle drie deze bewegingen te vinden.’ De hoogleraar Management Accounting doelt op het feit dat de ontwikkelingen in Nederland de trend in het buitenland volgen. ‘De VS, Australië, Verenigd Koninkrijk en Zweden lopen daarbij voorop.’

Goede connecties
Groot is voorzitter van de jury die de zes genomineerde cases zal beoordelen. De nieuwe rol van finance in de non-profitsector, staat daarbij centraal. Samen met medejuryleden Jan Bletz, hoofdredacteur Chief Financial Officer Magazine en Robert Mul, directeur van de Algemene Rekenkamer Rotterdam vooral letten ‘op de manier waarop iemand zijn rol definieert ten opzichte van de processen. De boekhouder krijgt meer en meer een netwerkfunctie. Hij of zij moet goede connecties kunnen maken.’

De winnaar van de Public Finance Award 2006 is de jury eigenlijk op zoek naar ‘het schaap met de vijf poten’. De jury zal de cases beoordelen op basis van enkele voorafgestelde criteria. Groot zal daarbij met name letten op de rol van de genomineerde en hoe hij of zij de brugfunctie van de financieel manager verstevigt.

Met oog op de toekomst zal ook worden gekeken naar de efficiency en het verbeteren van de effectiviteitdoelstellingen. ‘Financieel management heeft een voortrekkersrol. Als politici onuitvoerbare plannen bedenken, moet de financieel manager ingrijpen’, legt hij uit.

Groot verwacht dat de functie zich in de toekomst meer zal gaan richten op governance en het toezicht daarop. ‘Als gevolg van de financiële schandalen zoals bijvoorbeeld in Zuid-Holland, treden er accentverschillen op. In de opleiding Accounting verschuift de aandacht nu al meer in de richting van governance. Over niet al te lange tijd zal ook het bedrijfsleven én de publieke sector deze trend volgen’.

Tom Groot
Functie: hoogleraar Management Accounting
Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam
Opleiding: Bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen
Carrière: Groot ging na zijn studie in Groningen aan de slag als ambtenaar financiële dienst van de universiteit Utrecht. Daar verrichtte hij zijn promotieonderzoek over het management op universiteiten. Daarna kwam hij te werken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, internationale samenwerking. Hij werd uitgezonden naar El Salvador en assisteerde daar tweeënhalf jaar de leiding van de staatsuniversiteit. Zijn voornaamste taak was het opzetten van de strategie en de interne budgettering, terwijl buiten de universiteitsmuren een burgeroorlog woedde. Bij terugkomst in Nederland ging Groot aan de slag bij de Economische Faculteit van de universiteit Maastricht. Sinds 1995 is hij als hoogleraar werkzaam op de VU, is tevens voorzitter van de sectie Accounting en directeur van het onderzoeksinstituut ARCA (Amsterdam Research Center in Accounting).

Gerelateerde artikelen