Jurist: “Wet Franchise heeft per 1 januari gevolg voor goodwill”

financial controllers en accountants moeten franchiseovereenkomst controleren op naleving wet

Per 1 januari 2023 is de Wet franchise definitief van kracht geworden voor alle franchiseovereenkomsten in Nederland, wat aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt voor financial controllers en hoger financieel management in het opmaken van de jaarrekening 2023. De wet introduceert namelijk nieuwe wettelijke rechten en verplichtingen voor zowel franchisegevers als franchisenemers, met een specifieke focus op de vergoeding van goodwill bij het einde van de franchise. Daarvoor waarschuwt jurist en docent Willem Kolenbrander in een artikel (‘Goodwill bij einde franchiseovereenkomst’) op de website voor accountants accountantweek.nl

  • Wet franchise zorgt voor substantiële veranderingen voor financiële controllers en hoger financieel management
  • wet legt contractuele vastlegging verplichte ‘goodwill-bepaling’ op en hoe beëindiging moet worden vergoed
  • financial controllers en accountants worden aangeraden bestaande franchiseovereenkomsten te controleren op naleving wet

Een cruciaal aspect van de nieuwe wet is de verplichting dat elke franchiseovereenkomst een ‘goodwill-bepaling’ moet bevatten. Deze bepaling stelt contractueel vast of er goodwill aanwezig is bij het beëindigen van de franchiseovereenkomst, de omvang ervan, en in hoeverre deze toe te schrijven is aan de franchisenemer of franchisegever.

Wet franchise definitief van kracht is geworden. Dat verandert het speelveld aanzienlijk voor de bij een franchiseovereenkomst betrokken partijen. Onder meer ten aanzien van de vergoeding van goodwill bij het einde van de franchise.

Methodiek

Het vergoeden van de aan de franchisenemer toe te schrijven goodwill aan het einde van de franchiseovereenkomst, vereist overeenstemming over de methodiek. De partijen kunnen een concrete rekenmethodiek in de overeenkomst opnemen of besluiten om op een later tijdstip een deskundige in te schakelen. Voor de komst van de Wet franchise ontbraken dergelijke wettelijke richtlijnen, wat in sommige gevallen leidde tot ongunstige voorwaarden voor franchisenemers.

Past goodwill bij de franchise-afspraak?

Financial controllers en accountants die franchisenemers bijstaan, wordt aangeraden om te controleren of de bestaande franchiseovereenkomsten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het ontbreken van een deugdelijke goodwill-bepaling kan leiden tot ongewenste juridische en financiële consequenties. Het is van essentieel belang om de dialoog met franchisegevers direct aan te gaan en de kwestie van goodwill niet pas bij het einde van de franchiseovereenkomst te bespreken. Het correct implementeren van een goodwill-bepaling wordt beschouwd als een kritisch onderwerp met de volledige implementatie van de Wet franchise.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.