Jouke van der Veer: Na zoet volgt zuur

fallback
'Vandaag heb ik mijn balansdag!' Dat is een uitspraak die steeds vaker wordt gehoord. Hiermee wordt geenszins een bedrijfseconomisch hoogtepunt bedoeld maar eerder het constateren van een fysiek dieptepunt: na een dag schranzen is er voor velen de noodzaak van een dag balansen.

Na een dag van zoetekauwen zet men een zuur gezicht. Na een dag genieten volgt een etmaal van ingetogenheid. Gelukkig is er nog steeds een groot aantal mensen met aandacht voor een evenwichtige verdeling en matiging: zij trachten door een bewuste levenswijze hun gezondheid zoveel mogelijk te bevorderen. Echter voor hen die zoekende zijn, is er een veelheid aan suggesties, betuttelingen en adviezen beschikbaar: boeken, internet, tv-programma’s bieden een scala aan mogelijkheden om niet verder weg te zakken in de vet of schuldgevoelens. ‘Alles met mate’, zei de kleermaker.

Hoe staat het met de balansdag als bedrijfseconomisch principe? Welke aandacht geven wij heden ten dage aan de balans? Is er niet een onevenwichtige aandacht voor de resultaten en wordt de balans op de koop toe meegenomen? Maar al te vaak worden presentaties en analyses uitvoerig bepaald rond het verkregen resultaat.

Wij kunnen, als wij goed zijn, prijs- en hoeveelheidanalyses maken, trends onderkennen, segmentresultaten ophoesten, marges uitpluizen naar producten en klanten of operationele kosten uiteenrafelen tot op het bot. Hoe terecht ook, de vraag blijft staan: welke aandacht geven wij aan de balans? Hebben wij onze balansposten opgeschoond? Weten wij waarom er nog oude posten geparkeerd staan? Wie is verantwoordelijk voor de oplossing en uitwerking hiervan? Daarnaast dreigt met de huidige lage rente sowieso de aandacht te verslappen om nauwgezet tenminste de werkkapitaalelementen in het oog te houden en waar mogelijk bij te sturen.

Hoe strak zitten wij op het bewaken van de openstaande vorderingen? Hoe nauwgezet zijn wij bij het toepassen van optimale betalingsmomenten naar onze leveranciers. Hoeveel aandacht geven wij aan het voorraadniveau en de feitelijke samenstelling ervan (bijvoorbeeld slow movers versus fast movers)?

Juist om te voorkomen dat wij ook hier ons genieten moeten bekopen met een rigide menu, is elke . nanciële manager verplicht resultaten en balans evenwichtige aandacht te geven. Begin een presentatie eens met de bespreking van de balans. Duid de impact aan van het vermogensbeslag. Maak duidelijk waar de kasstroom ook uit kan worden gevoed. Laat collega’s meegenieten van de balans en spreek met elkaar doelgerichte acties af. Dit leidt zeker tot verbetering van het werkkapitaal, hoger rendement en vermijdt acties achteraf. Elke dag wordt dan balansdag, maar dan in pro-actieve zin!

Drs. Jouke van der Veer, Chief Financial Of. cer van Albron en controller van het jaar 2004