Jos Vrijhoef, Waterschap Aa en Maas ‘Financial tussen bestuur en organisatie’

fallback
Snel cijfers presenteren staat voorop bij Waterschap Aa en Maas. Hoofd Financiën Jos Vrijhoef vertelt over de dynamiek van een groot waterschap.

Wat voor een kenmerken moeten financials hebben?
‘Kennis van overheidsfinanciën, een brede inzetbaarheid en verantwoordelijk te werk gaan. En hij of zij moet vooral op financiële signalen zelf actie kunnen ondernemen. Basiskennis is ook zeer belangrijk. Wij moeten het zelfde vakjargon gebruiken.’


Wat zijn de issues waar zij voor komen te staan?
‘Aan de ene kant moeten financials snel analyses kunnen maken en een goed beeld hebben van de productenstructuur, die gegenereerd worden. De werkzaamheden van de financiële afdeling is tweeledig.


Enerzijds moet zij rekening houden met wat het bestuur wil en anderzijds met de organisatie. De financiële afdeling is de scharnier tussen deze twee. Tevens bepaalt het wettelijk kader hoe de financiële administratie geregeld moet zijn en is transparantie noodzakelijk voor het geheel.’


Hoe kijkt het bestuur en de organisatie tegen de financiële afdeling aan?
‘Wij hebben naar beide toe vooral een dienstverlenende functie. Soms kunnen wij wel belerend overkomen omdat gericht zijn op het wettelijke kader. De wet- en regelgeving zorgt overigens geregeld voor hogere werkdruk. Wij moeten voor bepaalde data gegevens kunnen presenteren. Ondanks de druk van verschillende kanten, heerst er altijd een positieve sfeer op de financiële afdeling.’


Hoe zijn jullie arbeidsvoorwaarden?
‘Het waterschap kent een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden met onder meer een goede pensioenvoorziening, een collectieve ziektekostenverzekering, ruime opleidingsmogelijkheden, een kinderopvangregeling en mogelijkheden tot koop en verkoop van verlof.’


Hoe ziet de organisatie eruit?
‘Financiën bij waterschap Aa en Maas is onderverdeeld in clusters. Wij bestaan uit een drietal clusters; de eerste houdt zich bezig met de facturering, urensystemen en applicatiebeheer. Treasury is verantwoordelijk voor de interne controle, de kwaliteitsbewaking en houdt zich bezig met de regelgeving waaraan wij als waterschappen moeten voldoen en de leningen die wij verstrekken. De laatste cluster begroting en rekening verzorgt de jaarrekening en heeft de gewichtige taak om het advies aan het bestuur uit te brengen.’


Hoe dynamisch is de financiële afdeling van de waterschappen?
‘De financiële afdeling is een zeer dynamische afdeling. Wat wij nu generen had twintig jaar geleden nooit gekund. Processen zijn versneld. Het wordt nu zichtbaar dat dat ook een vervolg krijgt bij het personeel. Deze wordt beter opgeleid. Wij staan natuurlijk altijd open voor de mogelijkheid om de financial verder op te leiden.’


Leidt Waterschap Aa en Maas de specialisten zelf op of komen ze van buiten?
‘Wij proberen de financial altijd zelf te stimuleren om een specialist te worden. Van buiten komt de financial vaak binnen door een advertentie in het tijdschrift Binnenlands bestuur. Ik ben nauwlettend betrokken bij het selecteren van de specialisten en neem de sollicitatiegesprekken af. Ik let dan vooral op de interactie met de sollicitant. Hoe stelt hij zich op gaandeweg het gesprek. Beschikt hij over voldoende bagage?’


De kern
Fte in financiële en administratieve functie: 16 fte
Aantal financiële vacatures per jaar: 1
Aantal werknemers: 420
Kosten besteding: 93 miljoen
Ziekteverzuim: 3,67 procent
Budget opleiding & training: Het budget is 400.000 euro. Dit budget wordt ingezet voor algemene opleidingen organisatiebreed, vakopleidingen (specialisten per afdeling) en functiegebonden opleidingen
Recruiter finance: jvrijhoef@aaenmaas.nl
Missie bedrijf: ‘Het ontwikkelen, beheren en instant houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan duurzaam gebruik voor mens, dier plant in het gebied. Daarbij wordt de veiligheid gewaarborgd, met oog voor economische aspecten.’
Kernwaarden:Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, klantgerichtheid en innovatie.

Gerelateerde artikelen