Joris van Wijngaarden, Carante Groep: ‘Financieel systeem garant voor succesvolle fusies’

fallback
Durf te investeren, ook al ontbreekt op dat moment het bewijs dat de investering rendement oplevert. Onder dat credo nam de Carante Groep in het verleden meerdere organisaties over die op de rand van het faillissement verkeerden. Directeur Financiën en Informatisering Joris van Wijngaarden: 'Vooral dankzij onze goede financiële systemen zijn deze organisaties nu winstgevend.'

De samenleving verandert in een snel tempo en ook de gezondheidszorg is volop in beweging. De branche waarin Carante Groep zich begeeft, vraagt dan ook om een innovatieve benadering. Een benadering waar directeur Joris van Wijngaarden en Thur Breukers, voorzitter Raad van Bestuur, hun hand niet voor omdraaien. Integendeel zelfs. De twee heren brengen het al jaren in de praktijk.
Zo richtte het werk van Carante Groep zich aanvankelijk uitsluitend op mensen met een verstandelijke beperking, maar in de afgelopen jaren hebben ook andere zorgaanbieders zich aangesloten. Nu is de organisatie ook actief in de psychiatrie, welzijn, jeugdhulpverlening en de dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking.


Veranderende functie
Door de uitbreiding van het dienstenpakket is niet alleen het aantal locaties van Carante Groep uitgebreid, maar ook het aantal medewerkers. De Carante Groep kende in 1993 nog 2.300 medewerkers, inmiddels ligt het aantal op 14.000. De groei van de organisatie had duidelijke gevolgen voor de functie die Van Wijngaarden bekleedt.


‘Als Directeur Financiën en Informatisering was ik tien jaar geleden voor elke afzonderlijke organisatie in de Carante Groep hét aanspreekpunt. Maar door de enorme groei en de toetreding van een aantal grote zorgaanbieders is dit niet meer mogelijk. Nu kent elke grote zorgaanbieder een zwaargewicht. Hierdoor treed ik steeds vaker als adviseur op.’ Dat zijn functie verandert, vindt Van Wijngaarden alleen maar prettig.


‘Innovatie is belangrijk. Niet alleen voor een organisatie, maar ook voor personen. Dat geldt dus ook voor mij. Omdat ik het belangrijk vind om voorop te blijven lopen, ben ik continu op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied.’


Volgens Van Wijngaarden is het dan ook noodzakelijk dat hij continu zijn oren en ogen openhoudt. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat hij onlangs in de Carante Groep de afdeling inkomensbeheer oprichtte. Deze afdeling focust zich op mensen met een verstandelijke beperking die geldproblemen hebben.


‘Veel mensen uit deze doelgroep kampen met een schuld. Een groot probleem, waar eigenlijk niemand naar omkeek. Gelukkig hebben we nu een afdeling die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij schuldsanering en het voorkomen van grote schulden.’


De bij de Carante Groep aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over het grootste deel van Nederland. Alle tien zorgaanbieders opereren zelfstandig, maar krijgen wel uitgebreide ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Zo adviseert en ondersteunt de tak Financiën en Informatisering organisaties met het oog op een beheerste bedrijfsvoering.


Met de toename van het aantal toetredende organisaties groeit ook de vraag naar goed financieel personeel. Maar dat is nu net een van de belangrijkste issues waar de Carante Groep mee kampt. Breukers: ‘Financials denken niet meteen aan de zorgsector als ze carrière willen maken. Men denkt namelijk niet de diepte in te kunnen. Onterecht overigens.


Carante Groep zit namelijk complex in elkaar. Denk aan het feit dat wij verschillende locaties hebben en over ruim tweeduizend adressen van onze cliënten beschikken. Carante Groep doet namelijk niet alleen de financiën van de zorgorganisaties, maar ook verzorgt het de administratie van haar cliënten.’


Van Wijngaarden: ‘Omdat alle mensen waaraan we zorg verlenen een eigen bankrekening hebben, stellen we bijzondere eisen aan de flexibiliteit en kwaliteit van informatieregistratie en daaruit gegenereerde rapportages.


Bovendien is de verwachting dat we de zorgfinanciën steeds meer op individueel niveau vaststellen, waardoor er afspraken lopen per regio, zorgkantoor en zorgaanbieder. Registratie en verantwoording, ofwel het transparant maken van de dienstverlening,  vergt nogal wat kennis en ervaring om goed uit te kunnen voeren.’

Fusiesucces
Hoe komt het toch dat Carante Groep zo succesvol is op het gebied van fusies en overnames? Daar zijn volgens de heren  verschillende redenen voor. Zo zitten er op alle sleutelfuncties kwalitatief goede mensen die geïntegreerd in een van de organisaties aan de slag gaan. Daarnaast vindt de organisatie het niet alleen belangrijk om te blijven innoveren, maar durft men ook te investeren.


Van Wijngaarden: ‘Vaak weten we vooraf niet eens of de investering wel voldoende rendement oplevert. Een goed voorbeeld hiervan is ons financiële systeem. Daar hing een behoorlijk prijskaartje aan, maar achteraf gezien is het een goede keuze geweest. Dit bleek bijvoorbeeld uit de overnames van zorginstellingen die wij de afgelopen jaren hebben gedaan.


Deze organisaties stonden op de rand van het faillissement en nu, twee jaar nadat ze bij ons zijn aangesloten, zijn ze weer winstgevend. Daarnaast geldt dat wij tot het type doeners behoren. In onze branche is het eigenlijk niet mogelijk om adviesgroepen op te zetten die maandenlang discussiëren. Het is belangrijk om daadkrachtig te zijn en dat zijn we dan ook.


Zo bleek begin 2004 bijvoorbeeld dat bij stichting Vincentius de salarissen niet meer betaald konden worden. Je kunt je daar natuurlijk lang over praten, maar dat heeft geen zin. We zijn in de auto gestapt, hebben tijd gestoken in het bekijken van de administratie en zijn met de bank gaan praten. Vervolgens hebben we onze systemen op hun netwerk gezet.


De uitkomst? Binnen een week draaide stichting Vincentius naar behoren, na drie maanden was de informatievoorziening weer op peil en konden we bewust sturing geven aan de bedrijfsvoering.’


Product
Carante Groep groeit. Niet alleen wat betreft aantal medewerkers en locaties, maar zeker ook op financieel gebied. Met een omzet van vijfhonderd miljoen euro behoort deze organisatie inmiddels tot de top tien bedrijven in haar branche.


Het woord bedrijf is hier wel op z’n plaats. Want ook al behoort Carante Groep als zorgdienstverlener tot de publieke sector, het functioneert als ieder ander commercieel bedrijf. Breukers: ‘Wij krijgen, in tegenstelling tot vroeger, geen budget van de overheid. We hebben een product waar afnemers voor moeten betalen. Om te kunnen blijven bestaan, zullen wij rendement moeten behalen.


En naar ons idee krijgen we dat vooral voor elkaar door als managementteam dicht bij de mensen op de werkvloer te blijven staan. Daarom zitten wij ook niet in een ivoren toren, maar laten wij dagelijks ons gezicht zien op een van de vele vestigingen. Op deze manier houden we feeling met de praktijk. En eerlijk gezegd ligt daar ook ons hart.’


Persoonlijk 
Naam: Joris van Wijngaarden
Leeftijd: 52
Functie: Directeur Financiën & Informatisering
Opleiding: MEAO, diverse managementtrainingen
Carrière: Van Wijngaarden werkt al vanaf 1980 bij de Carante Groep. Hij startte als hoofd administratie bij ASVZ Merwebolder, waarna hij in 1993 de overstap maakte naar het hoofdkantoor en de functie van Directeur Financiën & Informatisering ging vervullen.
Hobby’s: volleybal, United by Music

Team

Organisatie: Carante Groep
Omzet: 500 miljoen euro (2007)
Aantal medewerkers: 14.000
Aantal fte in financiële functie: 250
Typering team: gemotiveerd, flexibel, hardwerkend
Belangrijkste issue: het vinden van goed financieel personeel
Softwarepakket: Coda Financials, Plan-Care Dossier, Beaufort, Cognos


Carante Groep
Carante Groep is een samenwerkingsverband van tien zelfstandige zorgaanbieders. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over het grootste deel van Nederland. Carante Groep biedt met in totaal 14.000 medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan 13.500 cliënten. Carante Groep werkt in de zorg aan mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, de psychiatrie, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden carebreed.


Checklist
• Elke grote zorgaanbieder een zwaargewicht
• Oprichting afdeling inkomensbeheer
• Bijzondere eisen aan de flexibiliteit en kwaliteit van informatieregistratie en daaruit gegenereerde rapportages
• Zorgfinanciën op individueel niveau
• Afspraken per regio, zorgkantoor en zorgaanbieder
• Succesvol in fusies en overnames
• Kwalitatief goede mensen in sleutelfuncties
• Durf om te investeren
• Als management dichtbij werkvloer staan


 

Gerelateerde artikelen