Joost As, manager Control & Actuariaat, Achmea: ‘Nadruk ligt op de eenvoud’

fallback
Beslissingen durven nemen. Dat lijkt het motto van Joost As. Niet maandenlang plannen smeden en rapporten schrijven, maar doortastend aan de slag gaan. Resultaat: in nog geen negen maanden doorliep de afdeling Control & Actuariaat een verbeteringsproject. Volgens As een kwestie van de zaken goed aanpakken.

In de ogen van Joost As moet performance management zich ontwikkelen naar veel hogere frequentie van rapportage van stuurinformatie. ‘Kerngetallen moeten wekelijks (of incidenteel dagelijks) beschikbaar zijn. Dan is het resultaat van specifieke campagnes of schade door storm/ijzel direct zichtbaar’, verduidelijkt hij.


Ook de frequentie en -belangrijker nog- de nauwkeurigheid van diepgaande (deel-)analyses moet omhoog. Detail-rapportages moeten op dezelfde brondata en volgens dezelfde methoden worden uitgevoerd. Dan is de informatie direct beschikbaar en goed onderling vergelijkbaar.


Joost As is werkzaam als Manager Control & Actuariaat bij Achmea. De Divisie Directe Distributie van Achmea, waar zijn afdeling onder valt, bestaat uit de merken Centraal Beheer Achmea en FBTO. Het bedrijf verzorgt schade-, levens- en zorgverzekeringen en financiële dienstverlening. In zijn functie geeft Joost As leiding aan 25 fte.


Twee jaar geleden was de financiële kolom heel anders georganiseerd. ‘Door de oprichting van het Accounting House hebben veel verschuivingen plaatsgevonden binnen Achmea. Voor de Business Unit was een van de gevolgen dat de afdelingen Actuariaat en Control werden samengevoegd.’ Onder leiding van Joost As zijn deze afdelingen, elk gevestigd in Apeldoorn én in Leeuwarden, samengesmeed tot één geheel.


‘Hoewel ze altijd al goed onderling contact onderhielden, was vooral bij Control de wijze van werken op beide locaties verschillend. Als hoofd Actuariaat was ik al begonnen met het uniformeren van de processen: onze aanpak van het embedded value proces, opgezet voor FBTO en Centraal Beheer, is door heel Achmea overgenomen.’


Om Control & Actuariaat effectief als één afdeling op twee locaties te laten functioneren, stelde As als basisvoorwaarde dat alle medewerkers voortaan van dezelfde data gebruik gingen maken en dat de werkmethoden werden geüniformeerd.


‘We hebben gezocht naar een manier om de kennis bij de merken FBTO en Centraal Beheer te behouden, en tegelijkertijd de kwetsbaarheid weg te nemen. Medewerkers in Apeldoorn en Leeuwarden moeten voor elkaar kunnen invallen als dat nodig is en dat lukt alleen als de werkwijze is vastgelegd.’


De succesvolle integratie kwam tot stand dankzij een project dat uit drie delen bestond: nieuwe definities opstellen voor de data die we uit de bronsystemen wilden halen, waarbij we het belangrijk vonden om volledige ‘afslagen’ te nemen; een SAS BI-server neerzetten om de data te beheren en ten derde het uniformeren van de control en actuariële processen in zowel Leeuwarden als Apeldoorn.


In de nieuwe situatie haalt de BI-server de gedefinieerde gegevens op uit de grote productiesystemen van Achmea. Deze brondata kunnen zowel benaderd worden door middel van SAS-software, als via Microsoft Excel (waarbij SAS op de achtergrond draait). Op die manier kunnen ook de controllers, die in tegenstelling tot de actuarissen geen programmeer-ervaring met SAS hadden, specifieke berekeningen uitvoeren met dezelfde methodiek.’


Winst
Control & Actuariaat heeft een IT-omgeving gecreëerd die de behoeften van de nieuwe afdeling goed ondersteunt. ‘De winst zit vooral in de centrale beheersbaarheid van de data, de veel grotere efficiëntie van het analyse- en rapportageproces en de toegenomen betrouwbaarheid van de rapportages.


Medewerkers kunnen in hun eigen informatiebehoefte voorzien: ze zijn niet meer afhankelijk van de mensen die goed kunnen programmeren. Het werken met één centrale bron van data heeft als voordeel dat iedereen over ‘dezelfde waarheid’ rapporteert. Nu houden we tijd over voor verdergaande data en risico-analyse’, aldus Joost As. ‘Op die manier komen we te weten hoe het écht zit met onze klanten, producten, de omzet en de marges. Zo kunnen we beter sturen op gezonde groei.’


Binnen Achmea wordt er over nagedacht om de BI-server op meer plaatsen in te zetten’, vertelt As. ‘Belangrijk is je te realiseren dat het niet om de server zelf gaat, maar om wat je ermee wilt bereiken. Als je alledrie de genoemde onderdelen tegelijk uitrolt, hebben mensen elkaar nodig om het project te laten slagen.’


Kernpunten zijn volgens Joost As niet alleen visie, maar ook de durf om beslissingen te nemen. ‘Je moet het niet te ingewikkeld maken. Uiteindelijk draait alles om eenvoud.’ Door een project in concrete onderdelen op te zetten en de mensen betrokken te houden, kan veel worden bereikt in relatief korte tijd. De implementatie binnen Control & Actuariaat is in amper negen maanden tijd voltooid. Dankzij de geslaagde integratie is de nieuwe afdeling in staat om snel eenduidige, actuele kern-informatie én detail-rapportages te leveren.’


Joost As
Leeftijd: 40
Functie: Manager Control & Actuariaat
Bedrijf: Achmea
Opleiding: Studeerde Wiskunde aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door de studie Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Carrière: As begon zijn loopbaan in 1992 als universitair docent Wiskunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1993 ging hij aan de slag als Actuarieel medewerker bij De Amersfoortse Verzekeringen. Van 1997 tot 1999 werkte hij als Actuarieel medewerker op de afdeling Employee Benefits bij De Goudse Verzekeringen en was hij lid van de Actuariële Commissie Ziektekosten van het Verbond van Verzekeraars. Eind 1999 werd As benoemd tot hoofd Actuariaat bij Falcon Leven te Hoofddorp en in 2002 ging hij aan de slag als hoofd Actuariaat bij Royal & SunAlliance (Avéro Achmea). Sinds 2003 werkt hij bij Achmea, als hoofd Actuariaat van Centraal Beheer te Apeldoorn en FBTO te Leeuwarden, en in 2005 is hij benoemd tot Manager Control & Actuariaat. Daarnaast doceert hij al ruim tien jaar de modules Arbeidsongeschiktheid & ziektekosten en Informatica aan het Actuarieel Instituut te Woerden.


Achmea Divisie Directe Distributie
De Divisie Directe Distributie van Achmea omvat de merken Centraal Beheer Achmea en FBTO. Het bedrijf verzorgt schade-, levens- en zorgverzekeringen, en levert financiële diensten.


Software: SAS
Omzet: 1,7 miljard euro (Divisie Directe Distributie)
Totaal aantal fte: 1700 fte

Gerelateerde artikelen