Joop Janssen treedt terug als voorzitter raad van bestuur HeijmansN.V. Berry Bemelmans volgt hem op.

fallback
's-Hertogenbosch. Heijmans N.V.(bouw- en aanverwante industrieën) maakt bekend dat de heer J.P.M. (Joop) Janssen RA per 1 september a.s. zal terugtreden als voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans. De heer H.A.J. (Berry) Bemelmans zal hem in die hoedanigheid opvolgen.

Het voornemen bestond dat de heer Joop Janssen wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd ultimo 2002 zou aftreden. Nu
echter blijkt dat hij opnieuw een noodzakelijke medische behandeling
moet ondergaan die geruime tijd in beslag zal nemen, is in goed
overleg besloten zijn vertrek te vervroegen.

In een eerder stadium was reeds besloten voor deze functie extern te
werven. Dit zoekproces is gaande.

Het verheugt de raad van commissarissen dat de heer Berry Bemelmans
bereid is gevonden in de tussenliggende tijd het voorzitterschap op
zich te nemen. De heer Berry Bemelmans is 58 jaar en na een carrière
bij Alcoa Nederland B.V. en Koninklijke IBC B.V. is hij ter
gelegenheid van de acquisitie van Koninklijke IBC B.V. door Heijmans
toegetreden tot de raad van bestuur van Heijmans N.V.

De heer Joop Janssen maakt sinds 1988 deel uit van de raad van
bestuur van Heijmans waarvan hij sinds eind 1994 voorzitter is.
Gedurende deze periode heeft Heijmans zich ontwikkeld van een
vooraanstaand familiebedrijf met een sterke regionale gebondenheid
tot een beursgenoteerde vennootschap met een toppositie op de
Nederlandse en Belgische markt.

De raad van bestuur van Heijmans N.V. zal per 1 september derhalve
bestaan uit H.A.J. Bemelmans, voorzitter, J.A.J.M. van den Hoven en
drs. D.A.M. van der Kroft.