Jongeren zonder startkwalificatie werken minst vaak

Slechts tien procent van 15 tot 27 jarigen zonder startkwalificatie zoekt werk.

In 2018 had ruim twee derde van de jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie. Degenen met een startkwalificatie die geen onderwijs meer volgden hadden het vaakst werk, jongeren zonder startkwalificatie die nog wel onderwijs volgden het minst vaak. Dat meldt het CBS op basis van de Landelijke Jeugdmonitor.

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie van jongeren met een startkwalificatie 74 procent. Van de jongeren zonder startkwalificatie werkte 57 procent. Jongeren met een startkwalificatie die geen onderwijs meer volgden hadden het vaakst werk (89 procent), jongeren zonder startkwalificatie die nog op school zaten het minst vaak (56 procent).

Jongeren zonder startkwalificatie waren in 2018 vaker werkloos dan jongeren met startkwalificatie. Van de jongeren zonder startkwalificatie, onderwijsvolgend en niet-onderwijsvolgend, zocht 10 procent werk. Van de jongeren met een startkwalificatie was dat bijna 6 procent (onderwijsvolgend), en ruim 3 procent (niet-onderwijsvolgend).

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen