Jongeren willen smart-data delen in ruil voor comfort

Verzekeraars moeten dan wel duidelijk maken wat ze te bieden hebben.

Steeds meer jonge professionals vinden het prima om de gegevens van hun smart-home-apparaten met verzekeraars te delen in ruil voor een betere customer experience of kortingen. 

Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Capco onder 14.000 consumenten in dertien markten wereldwijd. De onderzoekers peilden de meningen van de respondenten met betrekking tot consumentenverzekeringen en -producten.

De helft van de 18- tot 24-jarigen en 25- tot 34-jarigen geeft aan bereid te zijn om de data van hun smart thuisapparatuur te delen met hun verzekeraar. In ruil daarvoor zijn verzekeraars in staat om meer personalisatie te bieden in hun diensten naar de consument toe.

Vooral jonge twintigers hebben een voorkeur voor het gebruik van technologie en apps. Twee derde van hen zou graag een app gebruiken die gepersonaliseerde inzichten biedt en een beter beeld biedt van hun financiële producten als bankrekeningen, pensioenplannen en verzekeringspolissen.

Als het op het afsluiten van hun verzekering aankomt, zien de ondervraagden ‘waar voor je geld’ als de belangrijkste factor in hun besluitvorming. Dit geldt voor respondenten van elke generatie, gender, kennisniveau van de sector en opleidingsachtergrond.

Tevens geven de meeste polishouders aan dat hun mate van vertrouwen en bezorgdheid over hun verzekering ondanks de pandemie niet is veranderd. Toch geven vier op de tien ondervraagden aan dat ze twijfels hebben over de mate van verzekeringsbescherming in deze crisisperiode.