Jonge moeders verdienen minder

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind, dat van de vaders niet.

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. Dit staat in de publicatie ‘Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen’ die het CPB zojuist heeft gepubliceerd.

Ouderschap is een van de oorzaken dat er inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen blijven bestaan.  Hier lijken voorkeuren en gevestigde rolpatronen voor vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen. In Nederland is de relatieve 'child penalty', het verlies in inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen, 8 jaar na de geboorte van het eerste kind gemiddeld 39 procent. De daling van het inkomen wordt vooral gedreven door een daling in de gewerkte uren. De 'child penalty' is lager voor hoogopgeleiden.

De verhoging van de kinderopvangtoeslag en de belastingkortingen tussen 2005 en 2008 hebben op de korte termijn de arbeidsparticipatie en het inkomen van moeders verhoogd, de langetermijneffecten zijn echter minder duidelijk. Deze hervormingen hebben geleid tot een gemiddelde toename van 2,3 procentpunt in de arbeidsparticipatie en 860 euro in het (fiscaal) jaarinkomen van moeders van kinderen jonger dan 12 jaar.We vinden geen eenduidige effecten van de hervormingen op de participatie en het inkomen van de ouders wanneer de kinderen ouder zijn, daarbij zijn echter nog wel de nodige kanttekeningen te plaatsen.


(bron: CPB)

Gerelateerde artikelen