Jon van Dijk, Financieel Directeur DELA: ‘Finance stimuleert ondernemerschap’

Van nichespeler in uitvaart, transformeert DELA zich tot een internationaal bedrijf dat ook nabestaanden met geld en andere diensten gaat helpen. Dat brengt compliance-issues en een grotere vraag naar managementinformatie met zich mee. Financieel directeur Jon van Dijk: 'We willen alles te weten komen van onze markten.'

Wat is de grootste uitdaging van u en uw finance team?
‘Wij zijn facilitair aan de business. Met die business willen we de stap maken naar verbreding van onze kanalenstrategieën, van onze verzekeringsproducten en van onze dienstverlening, zowel in Nederland als in België. Zo startten wij vorig jaar DELA Intermediair dat zich richt op de assurantietussenpersonen, ontwikkelden we nieuwe verzekeringsproducten en acquireerden we de grootste uitvaartketen in België.

Nadat we reeds vijftien jaar in België als verzekeraar actief waren, kunnen we nu ook de dienstverlening volledig in eigen beheer uitvoeren. Bij die overname was ik volop betrokken. Niet alleen bij de due diligence die we samen met juridische adviseurs deden, maar ook bij de onderhandelingen. Een spannende periode, waar we op een gegeven moment vanaf verschillende bij elkaar gelegen terrassen aan het onderhandelen waren.

Juridische adviseurs liepen af en aan om voorwaarden over en weer te communiceren. De overname was een bijzondere ervaring. De krenten in de pap van een financieel directeur. Maar het belangrijkste is dat we met de overname een stap hebben gezet in de verdere ontwikkeling van onze ondernemingsstrategie. We zoeken continu naar mogelijkheden voor ketenintegratie, operational excellence, productverbreding en nieuwe distributiekanalen om onze producten te vermarkten. Daardoor bewegen we ook in marktgebieden waar we niet eerder hebben geopereerd. Voor ons is het zaak zoveel mogelijk van die markten te weten te komen en deze in overzichtelijke managementinformatie te gieten.’

Een grote kluif?
‘Zeker, vooral omdat de business waar we instappen meer concurrentie kent. Als je nieuwe verzekeringsproducten aanbiedt waarmee nabestaanden na het overlijden van hun partner hun levensstandaard kunnen handhaven, dan betreed je een markt waarin grote verzekeraars hun levenproducten aanbieden. Dan is het als finance-afdeling belangrijk dat je steeds hoogwaardigere informatie levert. Om precies te weten waar de informatiehonger van de business ligt, kun je niet achter je bureau blijven zitten, maar moet je als controller of financieel manager de deur uit.

Hij of zij moet ondernemerschap laten zien, zijn toegevoegde waarde aan de business laten zien. Ondersteunen bij businessbeslissingen is belangrijker dan ooit. Het moeilijke is daarbij het inschatten van de situatie. De controller zal de ene businessmanager die sterk risicoavers is over een bepaalde drempel moeten helpen. Dat terwijl de te commercieel ingestelde businessmanager juist een advocaat van de duivel nodig heeft.

Welke rol kies je als controller?
Dat moet je goed kunnen inschatten. Ik heb het idee dat we die rol goed invullen. Naast het pure boekhouden, dat integer en betrouwbaar moet gebeuren. We willen het nog wel eens vergeten in het financiële vak, maar de cijfers zijn en blijven natuurlijk de basis. Daarmee kun je doelen stellen en in de gaten houden of de doelen ook worden gehaald.’

Wat is uw managementstijl?
‘Mens- en outputgericht. Ik leg verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie. Medewerkers moeten binnen bepaalde  grenzen hun eigen ondernemerschap kunnen laten zien. Dat is leuk en spannend, maar niet vrijblijvend. Er is geregeld een meetmoment waarin we persoonlijke prestaties bespreken. Ik geloof heilig in ondernemerschap binnen de grenzen van de verantwoordelijkheid. Daarnaast probeer ik zo toegankelijk en transparant mogelijk te zijn.

Een exponent daarvan is onze flexibele werkomgeving. Afdelingen zijn geclusterd, maar niemand heeft een vaste plek of een eigen kantoor. Dat komt de communicatie tussen verschillende medewerkers en disciplines ten goede, merken we. Het past ook in de filosofie dat finance ondersteunend aan de business moet zijn. Dat brengen we zo letterlijk in de praktijk. Met de huidige digitalisering van documenten is dat prima te doen. Zelfs de hele directie is mobiel. En projectteams kunnen makkelijk aan één tafel gaan zitten.’

DELA opereert in de uitvaartverzekerings- en verzorgingsmarkt en is een belegger. Wat merkt u van compliance-vraagstukken?
‘Veel. Soms is niet duidelijk wat het doel is van bepaalde regels. Ik heb ook sterk het idee dat het met de administratieve lastenverlichting nog niet zo goed loopt. De regels zijn rechtstreeks in strijd met onze filosofie van ondernemerschap. In de verzekeringsmarkt hebben we te maken met toezichthouders zoals De Nederlansche Bank.

Natuurlijk moeten we daaraan netjes rapporteren en daar ben ik ook een voorstander van. Ook moeten we als verzekeraar voldoen aan het nieuwe Financieel toetsingskader. Die regelgeving is niet specifiek gericht op een nichespeler in natura uitvaartverzekeringen zoals DELA.

Het standaardmodel toepassen zou betekenen dat we een dekkingsgraad moeten aanhouden die niet past bij ons specifieke verzekeringsplicht. De aard van onze verplichtingen is gezien de waardevastheid van het naturaproduct beter te vergelijken met pensioenfondsen. Dit noopt ons ook bijvoorbeeld te beleggen in aandelen waarbij een ander risicoprofiel past.

Als gevolg daarvan zijn wij genoodzaakt een eigen economisch kapitaalmodel te ontwikkelen waarin we duidelijk maken hoe we met ons beleggingsbeleid aansluiten op onze specifieke verzekeringsplicht en de daaraan verbonden risico’s. Dat model moet een periode van veertig jaar beslaan. Het lijkt op koffiedik kijken, maar aan het maken van het model zijn we veel tijd, geld en energie kwijt. Dan heb ik het nog niet eens over andere compliance-issues vanuit de Autoriteit Financiële Markten, vanuit de wet Mededinging en vanuit de wet Financiële Dienstverlening.’

Waarom heeft u voor het financiële vakgebied gekozen?
‘Ik heb dertig jaar geleden die keuze heel bewust gemaakt. Ik wilde bijdragen aan bedrijfsresultaten en met andere mensen aan de slag gaan. Ik had Atheneum B met wiskunde en economie gevolgd. Ik dacht toen ook nog aan fysiotherapie, maar ik werd uitgeloot voor die studie.

Vervolgens ben ik het werkende leven ingedoken en heb ik de NIVRA-opleiding tot registeraccountant gedaan. Ik begon bij een accountantskantoor, een voorloper van PricewaterhouseCoopers. Daarna ging ik het bedrijfsleven in en nu zit ik alweer twaalf jaar bij DELA.

Hier mag ik veel ballen tegelijk in de lucht houden. Naast finance heb ik it in de  portefeuille en vallen ook andere ondersteunende diensten onder mijn hoede. Al met al een hele kluif. Er is altijd wel wat te doen op één van die vakgebieden.’

Persoonlijk
Naam: Jon van Dijk
Leeftijd: 49
Bedrijf: DELA
Functie: financieel directeur
Werkzaamheden: afleggen financiële verantwoording van de businessactiviteiten, bijvoorbeeld aan stakeholders zoals de Raad van Commissarissen en de ledenvergadering, het verzorgen van betrouwbare managementinformatie, aansturen it-activiteiten, zorgen dat DELA in control is, doorlichten potentiele acquisities.
Hobby’s: golfen, bridgen, zwemmen, fietsen en genieten van de goede dingen in het leven.
Aantal fte in financiële functie: 20 (op hoofdkantoor)
Financiële systemen: CODA, Everest, eigen uitvaart- en verzekeringsadministraties
Typering finance team: resultaatgericht, toegewijd om deadline te halen, betrouwbaar, plezierig om mee samen te werken, integer.

Gerelateerde artikelen