Joint venture raakt steeds meer in trek

De helft van de bedrijven uit het onderzoek van KPMG Corporate Finance verwacht de komende twee jaar vaker gebruik te gaan maken van de 'joint venture' samenwerkingsvorm, waarbij de helft grensoverschrijdend zal zijn.

Joint ventures blijken tijdens de huidige crisis steeds meer in trek bij bedrijven. Vooral het onverwachte succes van deze vorm van samenwerking en de bijdrage die zij levert aan de groei van de onderneming heeft het vertrouwen in de joint venture bij veel bedrijven fors doen toenemen.

Uit onderzoek van KPMG Corporate Finance onder 100 bestuurders van internationale ondernemingen blijkt dat de bedrijven de afgelopen periode 250 joint ventures zijn aangegaan. Van de onderzochte bedrijven geeft ruim 50 procent aan dat de joint venture meer dan succesvol is geweest. De ondernemingen verwachten dan ook dat het aantal joint ventures in de toekomst zal toenemen. De helft van de bedrijven verwacht de komende twee jaar vaker gebruik te maken van deze samenwerkingsvorm, waarbij de helft grensoverschrijdend zal zijn.

Van de onderzochte bedrijven geeft 60 procent aan dat het toegang krijgen tot andere markten binnen dezelfde industrie het belangrijkste motief is voor een joint venture. Ruim 40 procent geeft aan dat kostenreductie de belangrijkste reden is geweest voor deze vorm van samenwerking. Ook de toegang tot nieuwe markten in het buitenland vormt een belangrijke reden. Voor 30 procent van de bedrijven biedt de joint venture de mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken, vooral naar landen met goede groeivooruitzichten.

‘De heropleving van de joint venture wekt eigenlijk geen verbazing’, zegt Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. ‘Na een aantal jaren in het verdomhoekje te hebben gezeten als gevolg van de hausse op de fusie- en overnamemarkt was een terugkeer van de joint venture te verwachten. Het gebrek aan kapitaal om nieuwe fusies en overnames te financieren heeft de aandacht van bedrijven duidelijk naar de joint venture verlegd.’

Van de Bunt: ‘Wat opvalt is echter dat de bedrijven deze vorm van samenwerking niet zien als een tweederangs middel zien om groei te realiseren. De ondernemingen zetten duidelijk alles op alles om het maximale uit de joint venture te halen. Tot voor kort werden joint ventures vooral gezien als een onaantrekkelijke manier om groei te realiseren. Een joint venture zou lastig te managen zijn en de bedrijven zouden weinig grip hebben op het operationele deel en de strategie.’

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle joint venture het onderlinge vertouwen tussen de twee partners is. Van de Bunt: ‘Daarnaast is de strategie van de twee bedrijven van groot belang. Aandachtspunt is in hoeverre deze op termijn verenigbaar zijn.

Het grootste struikelblok blijkt echter de inbreng van de twee partners in de joint venture. Naarmate het proces vordert verdwijnt dit echter naar de achtergrond en blijkt de uitwisseling en de juistheid van informatie steeds belangrijker te worden. Ruim de helft van de bestuurders geeft aan dat zij de informatie van de andere onderneming over financiën, vooruitzichten en kosten in eerste instantie onvoldoende vinden.’

‘Overigens blijkt uit het onderzoek hoe belangrijk het uitwisselen van alle relevante informatie tijdens de due diligence is voor het slagen van een joint venture. Daarbij gaat de aandacht van de bedrijven met name uit naar de juridische due diligence. Ruim 60 procent van de bedrijven blijkt hier de hoogste prioriteit aan te geven. Veel bedrijven laten het uitvoeren van een omvangrijke commerciële en financiële due diligence echter achterwege om de partner niet te veel te compromitteren. Met name daar ligt een belangrijk risico voor het mislukken van een succesvolle joint venture.’

Gerelateerde artikelen