Jeroen Dijst benoemd tot CRO SNS Bank

Jeroen Dijst is per 1 augustus 2016 benoemd tot statutair lid van de directie van SNS Bank in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De benoeming, voor een termijn van vier jaar, heeft de goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

Jeroen Dijst volgt Martijn Wissels op, wiens benoemingstermijn op 1 november 2016 afloopt. Martijn Wissels werd in november 2013 benoemd tot Directeur Risk Management van SNS REAAL. Op 1 juli 2014 werd hij tevens benoemd tot lid van de statutaire directie van SNS Bank in de functie van CRO.

Vanwege ziekte van Martijn Wissels werd deze functie vanaf 1 september 2015 waargenomen door Jeroen Dijst. Nu Dijst per 1 augustus als statutair directeur wordt benoemd, treedt Wissels per diezelfde datum terug.