Jaska de Bakker stapt over naar FrieslandCampina

Jaska de Bakker vertrekt per 1 oktober als CFO van Royal HaskoningDHV om met ingang van 1 januari 2017 bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina aan de slag te gaan. Hier wordt zij Bussiness Group Finance Director van Consumer Products Asia. De Bakker wordt bij RHDHV zo lang opgevolgd door Corporate Directeur Nynke Dalstra die de verantwoordelijkheden van De Bakker zal overnemen in de raad van bestuur.

De Bakker begon in 2010 in de raad van bestuur van DHV als CFO en werd met de fusie van DHV en Royal Haskoning in 2012 CFO van de nieuwe combinatie Royal HaskoningDHV.
 
Voordat ze in 2010 bij DHV aan de slag ging, specialiseerde ze zich  in fusies & overnames en financiën bij snoepfabrikant Leaf. Haar ervaring in fusies, zowel bij the Boston Consulting Group als bij Leaf kwam goed van pas bij de fusie tussen Royal Haskoning en DHV die zij grotendeels zonder externe adviseurs wist te volbrengen.
Dit jaar kreeg Jaska de Bakker de CFO Award uitgereikt, een blijk van waardering vanuit de CFO Community voor die CFO die met zijn of haar handelen duidelijk impact heeft gehad op de onderneming en een voorbeeldrol vervult voor peers. Volgens het juryrapport heeft Jaska de Bakker op haar eigen manier een stempel gedrukt op de cultuurverandering binnen haar onderneming. Zij heeft de finance functie in de onderneming versterkt waardoor er tijd is voor een sterke focus op de business.
 
In een reactie laat Jaska de Bakker weten: “Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan. FrieslandCampina is in mijn ogen een juweel in consumer goods land, met prachtige merken en producten en heel veel mogelijkheden voor internationale expansie, zeker ook in Azie. Het geeft extra voldoening te kunnen bijdragen aan de winstgevendheid bij een organisatie met melkveehouders als aandeelhouders die voor de lange termijn verbonden zijn aan het bedrijf.”
  
Joop van Oosten, voorzitter van de raad van commissarissen van Royal HaskoningDHV, respecteert de beslissing van De Bakker. “Het is altijd haar wens geweest om met haar familie in het buitenland te leven en te werken. We vinden het spijtig om haar te zien vertrekken in oktober. Ze laat een indrukwekkende erfenis achter.”
 
Jaska de Bakker zal vanuit Singapore de financiele verantwoordelijkheid dragen voor alle landen in Azie waar FrieslandCampina actief is.