Jan Vaandrager, CFO TKH Group: MVO op z’n Nederlands

fallback
Jan Vaandrager, CFO TKH Group is genomineerd in de categorie Beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1943
Opleiding: Jan Vaandrager studeerde van 1964 tot 1966 bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in 1966 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij in 1972 zijn doctoraal examen deed aan de Vrije Universiteit.
Loopbaan: Vaandrager is sinds 2001 lid van de Raad van Bestuur en chief . nancial officer van TKH Group. Vóór zijn komst naar TKH Group was hij werkzaam in verschillende managementfuncties bij internationale ondernemingen, zoals SHV, Thyssen Bornemisza, Robannic B.V. Thomassen & Drijver Verblifa/Schmalbach- Lubeca. Recenter was hij voorzitter Raad van Bestuur van Schmalbach-Lubeca Nederland B.V. en vice-president Central Purchasing Schmalbach-Lubeca A.G. in Duitsland.
Omzet: 548 miljoen euro (2005)
Aantal medewerkers: 2.723


PROFIEL
TKH is een internationaal opererende groep ondernemingen die zich succesvol positioneert als leverancier van oplossingen op het gebied van Telecom, Building en Industrial Solutions. Niet zozeer de producten op zichzelf maar de oplossing en toegevoegde waarde voor de klant voor TKH staan daarbij centraal. TKH is met 33 bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest- en Oost-Europa en Azië.


TKH kent een platte organisatiestructuur vanuit een in omvang zeer beperkte holding. De aansturing van dochterondernemingen is dan ook zeer direct vanuit Raad van Bestuur en Holding. Zeer belangrijk daarbij is een zeer gedisciplineerd en effectief financieel rapportagesysteem dat maandelijks een vrij compleet inzicht geeft in de financiële en operationele stand van zaken naast een meer frequente rapportering op relevante zaken.


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Volgens Jan Vaandrager onderneemt de ‘NV Nederland’ in zijn algemeenheid maatschappelijk zeer verantwoord. “De Corporate Governance-discussies, de stormachtige ontwikkeling van toezichthoudende instanties en de op zich te betreuren actuele zaken onder de rechter, zouden de indruk kunnen wekken dat er een groot gevaar is dat Nederland niet maatschappelijk verantwoord zou ondernemen.”


“Dat bestrijd ik: het aantal incidenten is uiterst beperkt en staan in geen enkele verhouding tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat naar mijn opvatting het Nederlandse bedrijfsleven kenmerkt. De van oudsher bestaande toezichtstructuren en de mondigheid die de Nederlander kenmerkt hebben een uiterst ontmoedigende werking op maatschappelijk onverantwoord werken.


TKH onderneemt maarschappelijk verantwoord en de rol van de CFO daarbij is om daar als financieel geweten van de onderneming op toe te zien.”

Gerelateerde artikelen