Jan Ruis, CFO BAM Groep: Geen verschil tussen verantwoord en gewoon ondernemen

fallback
Jan Ruis, CFO BAM Groep is genomineerd voor de CFO Award 2006 in de categorie Beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1950
Opleiding: Na zijn schoolopleiding heeft hij diverse financieel-economische studies gevolgd.
Loopbaan: In de zeventiger jaren heeft hij bij Fort Bouw, een 100% dochtervennootschap van Koninklijke BAM Groep, gedurende een aantal jaren de financiële scepter gezwaaid.
Na zijn overstap in 1982 naar de moedervennootschap Koninklijke BAM Groep is Jan Ruis via diverse functies zoals controller en directeur financiën in 2004 benoemd tot CFO in de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.
Aantal medewerkers: 27.000
Omzet: 7,5 miljard euro (2005)


Profiel
Koninklijke BAM Groep initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. BAM Groep verenigt werkmaatschappijen die actief zijn in de sectoren Bouw en vastgoed, Infra, Installatietechniek, alsmede Consultancy en engineering. Ook heeft BAM Groep ervaring met financiering en exploitatie van projecten die in publiekprivate samenwerking (pps) tot stand komen. BAM Groep heeft een belang in een wereldwijd opererende, leidende baggeronder-neming.


Het concern is marktleider in Nederland en neemt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Duitsland en de Verenigde Staten sterke marktposities in. In deze landen opereren werkmaatschap-pijen met een eigen winstverantwoordelijkheid. BAM Groep voert wereldwijd projecten uit in meer dan dertig landen. In de afgelopen vijf jaar is BAM Groep, mede als gevolg van acquisities van NBM, HBG en recentelijk AM gegroeid van een grote Nederlandse bouwer naar een van de tien grootste Europese bouwgroepen. Jan Ruis is nauw betrokken geweest bij de groei van BAM Groep.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een van de uitgangspunten in de concerngedachte van Koninklijke BAM Groep betreft het 3-M-principe: BAM Groep geeft om mensen en milieu en gaat voor marge. Deze beleidslijn, internationaal gekend als ‘Triple P’ voor de domeinen People, Planet en Profit, vat de visie van BAM Groep op het terrein van duurzaam of maatschappelijk betrokken ondernemen treffend samen.

BAM Groep verstaat onder deze term dat aandacht voor milieu, sociaalethische onderwerpen en resultaat in balans zijn en in overeenstemming met de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. BAM Groep huldigt de opvatting dat geen verschil mag bestaan tussen ondernemen en duurzaam onder-nemen. In samenhang met aspecten als integriteit en veiligheid hebben BAM-bedrijven in 2005 aan diverse aspecten van duurzaam ondernemen concrete invulling kunnen geven.

BAM Groep voert jaarlijks vele honderden projecten uit in lokale en regionale gemeenschappen. Om waardering uit te drukken voor de verbondenheid tussen BAM Groep en die omgeving, kent BAM Groep een actief beleid voor donaties en sponsoring. Hiermee maakt BAM Groep (inter)nationaal vele initiatieven op educatief, cultureel, maatschappelijk en sportief terrein mogelijk.

Eén project verdient bijzondere aandacht. Om uitdrukking te geven aan de grote betrokkenheid van de medewerkers van BAM Groep bij de slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost-Azië eind december 2004, heeft de raad van bestuur besloten de wederopbouw van het dorpje Thal Aramba aan de zuid-kust van Sri Lanka mogelijk te maken. Gefinancierd door BAM Groep en onder supervisie van Interbeton hebben de inwoners samen met lokale aannemers 25 woningen herbouwd, die in juli 2005 op feestelijke wijze zijn opgeleverd.

Gerelateerde artikelen