Jan Nooitgedagt RA benoemd tot lid RvC Rabobank

Jan Nooitgedagt RA is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Rabobank. Nooitgedagt (1953) studeerde bedrijfseconomie en accountancy en was werkzaam als bestuurder bij Ernst & Young (CEO, tot 2009) en Aegon (CFO, tot 2013).

In april 2013 ging Nooitgedagt met pensioen. Sindsdien bekleedt hij diverse commissariaten. Jan Nooitgedagt is voorzitter van de raad van commissarissen van VIVAT, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Telegraaf Media Group, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van BNG Bank en lid van raad van commissarissen van Robeco.

President-commissaris Ron Teerlink is blij met de komst van Jan Nooitgedagt. “We streven naar een gebalanceerde samenstelling van de raad van commissarissen. Jan Nooitgedagt heeft een brede achtergrond in de financiële sector en beschikt over uitstekende bestuurlijke en toezichthoudende competenties en ervaring. Zijn expertise is een waardevolle aanvulling in de raad van commissarissen.”

De Algemene Ledenraad heeft tevens Leo Degle herbenoemd voor een periode van vier jaar. Leo Degle is commissaris van Rabobank sinds 2012.

Wout Dekker en Erik van de Merwe hebben hun taken als respectievelijk voorzitter en lid van de raad van commissarissen neergelegd. Beiden zien, zoals eerder bekendgemaakt, af van een volgende termijn. De raad van commissarissen heeft Ron Teerlink, die in 2013 toetrad tot de raad van commissarissen, uit zijn midden aangewezen als voorzitter. Marjan Trompetter, commissaris van Rabobank sinds 2015, neemt de rol van vice-voorzitter over van Ron Teerlink.
 
De raad van commissarissen van Rabobank bestaat uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Irene Asscher-Vonk, Leo Degle, Leo Graafsma, Arian Kamp en Jan Nooitgedagt.