Jan Jacobs, European Finance Director van Lanier Europe: ‘Ik zoek evenwicht tussen routine en vernieuwing’

fallback
Financieel-management.nl wordt ook bezocht door Belgische financial executives. Jan Jacobs is een van die vaste bezoekers. Momenteel is hij European Finance Director bij Lanier Europe. In een interview vertelt hij onder meer over zijn internationaal getinte carrière, kansen en bedreigingen voor de financial executive en de verschillen tussen België en Nederland.

Kunt u een korte beschrijving geven van uw carrièreverloop?
Na mijn studies bedrijfseconomie en Master in Finance & Tax ben ik als accountant begonnen bij de Sulzer Medica groep in Brussel. Daar mocht ik al snel deel uitmaken van een due dilligence team voor een overname in Baden Würtemberg (Zuidwest Duitsland).

Toen die overname definitief was, werd mij een job als Controller in deze medische produktiefirma aangeboden. In dit bedrijf heb ik een budgetterings- en rapporteringsproces opgezet waarbij interne communicatie zeer belangrijk was.

Nadien ben ik overgestapt naar Spector Photogroup in het Zwitserse Basel voor de job van Finance & Administration Manager. Hier werd het strategische aspect van de job belangrijker en hebben we gewerkt aan het implementeren van een ERP paket (SAP) en het invoeren van de Balanced Scorecard.

Na een mooie tijd in het buitenland in Duitsland en Zwitserland heeft een headhunter me terug naar België gehaald. Ik maakte de stap naar de bierbusiness (Alken-Maes een Belgische Brouwerij van de Scottish & Newcastle Group die onder andere Maes, Grimbergen en Mort Subite Kriek brouwen en verdelen). Later gaf Lanier Europe me de mogelijkheid om meer internationaal te gaan werken wat altijd mijn droom was . Na een jaar kreeg ik de mogelijkheid mijn huidige job van European Finance Director over te nemen van mijn baas die de firma verliet.

Waarom koos u voor een internationale carrière?
Ik heb een internationale ervaring steeds als primordiaal beschouwd. Als je dan in het begin van je carriere deze mogelijkheid krijgt, moet je die absoluut grijpen. Ook het avontuur van ergens alleen te starten en alles weer op te bouwen geeft een enorme kick. In dit avontuur leer je zaken die nadien belangrijk zijn voor de uitbouw van een internationale carrière. Je leert fouten te maken en problemen te overwinnen. Nadeel is wel dat je je familie en vrienden tijdelijk moet missen. Al is het met de moderne communicatiemiddelen allemaal wel wat makkelijker om contact te behouden.

Zowel een dochteronderneming als de moedermaatschappij van Lanier is in Nederland gevestigd. Kunt u iets zeggen over de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische bedrijfscultuur?
1) In België zijn de mensen veel afwachtender dan in Nederland en zal men pas een grote mond opzetten als men zeker is van zijn zaak. Dit heeft voor- en nadelen. Nadeel is dat een Belg minder opvalt: zo gaan misschien wel veel goede ideeën/opportuniteiten verloren. Voordeel is dat wanneer iets gezegd wordt dit meestal meer doordacht en van betere kwaliteit is.
2) Verschillen tussen Belgische en Nederlandse bedrijven vervagen meer en meer in een steeds internationalere context (zeker op Europees vlak). Belangrijk voor de bedrijfscultuur is dikwijls ook het land van origine van de moedermaatschappij. Zo is er volgens mij een groter verschil tussen een Japans en Amerikaans bedrijf in Nederland dan tussen twee Amerikaanse bedrijven in België en Nederland.

Welke zaken houden u op dit moment bezig in uw werk?
Momenteel ben ik bezig met de afbouw en integratie van de Lanier Groep binnen de Ricoh family groep. Dit is geen eenvoudig proces aangezien weing zaken standaard zijn en vele zaken éénmalig. De mensen gemotiveerd houden tijdens een veranderingsproces is een grote uitdaging. Zo zijn er collega’s die al uitkijken naar hun pensioen terwijl anderen branden van ambitie om nieuwe projecten op te starten.

Wat is uw toegevoegde waarde voor het bedrijf?
Als Financial executive is het belangrijk om langs de ene kant een strategische partner te zijn van het management – waarbij informeren, communiceren en supporteren mbv rapportagetechnieken als balanced score card, performance management en cost accounting belangrijk is – en langs de andere kant het risico te beheersen zodat de onderneming “in control” is. Mijn kwaliteit is dat ik de juiste balans weet te vinden tussen deze twee aspecten.

Wat zijn uw kernwaarden?
-Heb respect voor alles en iedereen.
-Wees steeds integer in wat je doet.
-Be open minded en willing to learn.

Hoe zou u uw rol binnen de organisatie willen omschrijven?
Als rechterhand van de chief operating officer ben ik eindverantwoordelijk voor de
Financiële administratieve en logistieke afdelingen van Lanier Europe. Lanier Europe is een onderneming gespecialiseerd in document management waarbij steeds naar de beste totaal-oplossing gezocht wordt voor de klant. Mijn rol is zowel het motiveren, informeren, sturen en ondersteunen van alle medewerkers op deze afdelingen. Daarnaast ben ik contactpersoon binnen het directiecomité en naar buiten toe.

Met welke kansen en bedreigingen heeft de financial executive van vandaag te maken?
Tegenwoordig wordt van de financial executive meer verwacht dan vroeger. Hij dient een goed evenwicht te vinden tussen routine en vernieuwing in een steeds veranderende omgeving. Dus enerzijds niet overboord gooien wat goed is en uitgaan van eigen sterkte. Anderzijds toch open blijven voor vernieuwing en pro-actief reageren op eventuele veranderingen. Soms moeten de bestaande denkprocessen kunnen worden doorbroken.

De CFO is niet meer de grijze boekhouder maar een finance specialist die de markt kent, de belangrijkste HR technieken van motivatie en vorming onder de knie heeft en een goed inzicht heeft in de informatica en de gevolgde processen binnen de onderneming. Een echte all-rounder zeg maar.

Wat doet u in uw vrije tijd?
In mijn vrije tijd probeer ik veel tijd door te brengen met mijn familie. Ik ben getrouwd met Karlijn en heb twee kleine kinderen (Felix 4 jaar en Marie 2 jaar) Ook sporten en cultuur zijn belangrijk.

Wat is uw levensmotto?
Make some progress every day!

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen