Jaarverslagen weer dikker

Beursgenoteerde bedrijven hebben meer dan 200 pagina's nodig voor hun boodschap.

Bedrijven vertellen veel, maar zeggen inhoudelijk weinig. In 2019 hadden de ondernemingen gemiddeld 204 pagina’s nodig per jaarverslag, een record. De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft wel tot resultaat dat het beursgenoteerde bedrijfsleven meer verantwoording aflegt. Dit blijkt uit het vandaag bekend gemaakte jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool Leiden naar hoe beursgenoteerde ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie.  

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn inmiddels het onbetwiste en meetbare ijkpunt voor de (duurzaamheids)strategie van beursgenoteerd Nederland: 67 procent van de top-75 beursgenoteerde bedrijven in Nederland hanteert ze.  Deze 17 doelen en 169 subdoelen prikkelen het bedrijfsleven om meer te communiceren over wat zij doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven claimen bovendien dat duurzaamheid de essentie is van hun bedrijfsvoering . Daaronder behoren financieel en communicatief succesvolle bedrijven als DSM, Unilever en Arcadis, maar ook nieuwkomers op de beurs als Alfen en Accsys.
 
Sinds de start van het jaarverslagenonderzoek in 1994 halen maar weinig bedrijven een voldoende rapportcijfer volgens de criteria, die sinds 2012 door Hogeschool Leiden zijn vastgesteld. Van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland behaalden in 2019 slechts 14 ondernemingen, op een schaal van 1 tot 10,  een 5,5 of hoger. Winnaars in 2019 zijn Arcadis (met een 7,5), TKH (7,2) en ASML (7,1). Hekkesluiter is Kladis Pharma met een 0,5. Gemiddeld behaalden de 75 bedrijven een 3,9. Dat is 11 procent hoger dan in 2018 en 21 procent transparanter dan in 2017.
 

(bron: Hogeschool Leiden)

Gerelateerde artikelen