Jaarverslagen: Slechts 40 procent rapporteren over lange-termijn strategie

De jaarverslagen van Nederlandse bedrijven dragen onvoldoende bij aan de besluitvorming van beleggers om in de onderneming te investeren.

Lees ook: 5 bouwstenen van radicaal verbeterde externe rapportages

Dat blijkt uit het onderzoek Extending Horizons van KPMG. Het onderzoek analyseert of de jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde bedrijven met een omzet van meer dan 10 miljard dollar voldoende inzicht geven over het toekomstige succes.

Nederlandse bedrijven doen het goed als het gaat om het rapporteren van een visie op de waarde die zij op lange termijn willen creëren en de aandacht voor de milieu- en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering. De informatie over concrete, reële risico’s en de fundamentele factoren die het toekomstige succes van een onderneming bepalen is echter beperkt. Datzelfde geldt voor hun blik op de lange-termijn prestaties.

Gezondheid van de onderneming
“Het jaarverslag van bedrijven heeft dan ook een grondige revisie nodig”, constateert Mark Vaessen, partner bij KPMG en internationaal verantwoordelijk voor Better Business Reporting. “Dat geldt ook voor de manier waarop ondernemingen naar hun strategie en sturing kijken”, aldus Vaessen. “Bedrijven rapporteren beperkt over toekomstgerichte factoren, zoals de kwaliteit van research & development, de merkwaarde en menselijk kapitaal.”

Minder dan 10 procent geeft inzicht in de indicatoren die de verwachte gezondheid op lange termijn aangeven en slechts 30 procent geeft inzicht in de mate waarin klanten tevreden zijn of behouden blijven. De historische financiële resultaten van een onderneming zijn niet bepalend voor het toekomstige succes. Inzicht in de kritieke succesfactoren op de korte en lange termijn is nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

Naleven corporate governance code
De herziene corporate governance code vraagt Nederlandse bedrijven om aandacht te besteden aan lange-termijn waardecreatie en een lange-termijn strategie. Hoewel bijna 75 procent van de bedrijven uitlegt wat hun visie is op het creëren van waarde op de lange termijn, blijkt slechts 15 procent duidelijk te maken hoe ze aandacht hebben besteed aan de belangen van stakeholders bij het vormgeven van de lange-termijn strategie.

Vaessen: “Ook commissarissen hebben overigens nog een stap te zetten om te voldoen aan de corporate governance code. Iets meer dan 20 procent van de RvC-verslagen legt niet uit hoe de Raad van Commissarissen betrokken is bij het vaststellen of monitoren van de lange-termijn strategie.”

Lange-termijn strategie
“Inzicht in de lange-termijn strategie van ondernemingen is nodig om te kunnen inschatten hoe ondernemingen zijn voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen”, zegt Lars Kurznack, bij KPMG verantwoordelijk voor advisering op het gebied van lange-termijn waardecreatie.

Kurznack: “Ontwikkelingen zijn disruptiever en gaan veel sneller dan in het verleden. Iets meer dan 40 procent rapporteert over de lange-termijn strategie. En van deze bedrijven rapporteert 42 procent over tussentijdse doelstellingen om die strategie te realiseren, dat komt overeen met slechts 16 procent van het totale aantal bedrijven. Minder dan de helft van de onderzochte ondernemingen geeft inzicht in de lange-termijn trends die de strategie kunnen beïnvloeden.”

De verdienmodellen van ondernemingen zijn gevoelig voor disruptieve trends, zoals de technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van grondstoffen. In het huidige tijdsgewricht is het belangrijk dat bedrijven inzicht geven hoe deze factoren op de lange termijn hun bedrijfsvoering beïnvloeden, bijvoorbeeld door over mogelijke scenario’s te rapporteren.

Gerelateerde artikelen