Jaarrekeningen van banken dikker

Door de huidige boekhoudregels zijn de jaarrekeningen van banken veel omvangrijker geworden, maar de gepresenteerde informatie is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit "Het jaar 2007 verslagen", het jaarlijks onderzoek van het NIVRA naar de jaarverslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

In het onderzoek is dit jaar een apart hoofdstuk gewijd aan de bankensector. De verplichte toepassing van IFRS-standaarden voor de verslaggeving maakt dat de jaarrekening meer informatie presenteert over financiële instrumenten en over risicomanagement. Tegelijk is de toepassing van de standaarden op een aantal punten duidelijk voor verbetering vatbaar.

Toelichtingen bij gehanteerde grondslagen zijn vaak summier, onvoldoende concreet en te algemeen omschreven. Het onderzoek beveelt dan ook aan om de rapportage op dat punt te verbeteren. Het NIVRA-onderzoek heeft naast AEX-fondsen ook gekeken naar de verslaggeving van kleinere beursfondsen. Aparte onderzoeken zijn onder andere gedaan naar banken, pensioenverslaggeving en woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen