Jaarrekening middelgrote rechtspersonen niet altijd in orde

De wettelijke termijnen voor vaststelling en het verplicht deponeren van de jaarrekening wordt door bijna een kwart van de bedrijven overtreden. Dit blijkt uit onderzoek door BDO CampsObers Accountants & Adviseurs naar de kwaliteit van gedeponeerde jaarstukken van middelgrote rechtspersonen.

In totaal deden 250 middelgrote, niet-beursgenoteerde bedrijven mee aan het onderzoek. Hierin kwamen enkele belangrijke bevindingen naar voren. Zo bleek dat de termijnen voor opmaking, vaststelling en deponering van een jaarrekening niet altijd worden nageleefd.

Bij een faillissement kunnen bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld voor het hele tekort als de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd. Bestuurders maken zich hierdoor schuldig aan onbehoorlijke taakvervulling. Dit risico wordt door veel bedrijven onderschat.

Een andere gemaakte overtreding is dat bedrijven de beloning van hun top voor de buitenwereld afschermen. Ruim een derde van de onderzochte partijen houdt de beloning van zijn bestuurders en commissarissen zonder opgaaf van reden uit de jaarrekening, terwijl dat wettelijk verboden is.

Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de accountantsverklaring die bij de jaarstukken is gevoegd niet altijd aan de eisen van de wetgever of beroepsorganisaties voldoet.

Het komt bijvoorbeeld voor dat de tekst van een gedeponeerde accountantsverklaring afwijkt van de standaardtekst van NOvAA en NIVRA of dat bij de ondertekening van de accountantsverklaring de naam van de accountant ontbreekt. Ook dit is in strijd met de wet.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen