Jaarcongres Financieel Management in de overheid en publieke sector: foto’s en presentaties

fallback
Het eerste Jaarcongres Financieel Management in de overheid en publieke sector was een groot succes. In dit artikel kunt u de diverse presentaties nogmaals bekijken of bekijk de foto's voor een impressie van de dag.

Performance Management: sturen op prestaties, transparantie en governance door: Jolanda Poots-Bijl, CFO ProRail

‘In control’ of ‘in business’ (link volgt) Na het Enron debacle en andere bedrijfsschandalen is de financiële wereld bestookt met nieuwe wetgeving, boekhoudregels, corporate governance codes, etc. Die stroom heeft ook zijn weg weten te vinden naar semi-publieke en publieke instellingen. Hoe staat het er nu mee, wat zijn de op korte termijn te verwachten wijzigingen en hoe kunnen instellingen daar een efficiënt en effectief instrument voor hun eigen bedrijfsvoering van maken? Maar als allerbelangrijkste: hoe houden we onze ogen op de bal, de klant, de patiënt? door: Jan Boekelman, Group Controller Nuon

Risicomanagement Liberalisering, deregulering en internationalisering zijn begrippen die de boventoon voeren in de afvalmarkt. Er ontstaat meer marktwerking en de rol van de overheid reduceert. Risicomanagement is in deze branche van groot belang. Sita Nederland, specialist op het gebied van afvalmanagement, besteedt veel aandacht aan risico-inventarisaties, analyses en beheersing. Het belang van risicomanagement en de verschillende niveaus van implementatie van risicobeheersing en sturing in de praktijk komen aan bod. door: Freek van Eijk, Directeur Strategie Public Affairs & Development, SITA Nederland

Het financiële systeem als hart van de informatievoorziening
Bij de provincie Zuid-Holland wordt het I&A-werkveld compleet vernieuwd. Het financiële systeem, het hart van de (financiële) informatievoorziening en cruciaal voor het genereren van managementinformatie, wordt hierbij vervangen. Ik vertel over ‘mijn’ programma Managementinformatie & Besturing; de aanleiding, de doelstelling, de geplande en de gerealiseerde resultaten.
door: Evert Janssen, Hoofd Processen & Systemen, Concernafdeling Financiën Provincie Zuid Holland

Governance en verantwoording in en om de ziekenhuisbranche (linkt volgt) De NVZ vereniging van ziekenhuizen gaf in 2004 met de NVZ-Governancecode de aanzet voor een code voor rekenschap en verantwoording voor de hele zorgbranche. De heer Goemans bespreekt onder meer het belang van governance en verantwoording. door: L.A.C. Goemans, manager cluster zorg van de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen

Europese Aanbesteding De uitgebreide Europese regelgeving moest helpen de concurrentieverhoudingen in Europa te verbeteren. De publieke sector als vrager en het bedrijfsleven als aanbieder ervaren hiervan de grote administratieve last. Maar hoe staat het met de voordelen en wegen die tegen de nadelen op? door: Ad van Amerongen, Hoofd Business Controlling Sociale Verzekeringsbank

Gevangenissen met gedeelde bedrijfsvoering/ shared services beter af! Professionele, personele, financiële, en ICT ondersteuning maakt voor gevangenismanagers de handen vrij voor de bejegening, behandeling en beveiliging. Ook schept de eenduidige ondersteuning orde in de wildgroei van jaren binnen de penitentiaire bedrijfsvoering. door: Paul Scholte, Directeur CBV Dienst Justitiële Inrichting

Mythes en werkelijkheid over financiering van vastgoed door de overheid In de discussie over de wijze waarop de overheid haar vastgoed financiert worden argumenten als verminderen van het financieringstekort gebruikt of verwezen naar ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Hetzelfde gebeurt vaak in de discussie over het al dan niet toepassen van PPS constructies. De Nederlandse praktijk wordt bij de rijksoverheid echter veel meer bepaald door (bedrijfs)economische afwegingen waarbij een optimale verdeling van risico’s en prikkels tussen de verschillende overheids- en marktpartijen.In mijn presentatie wil ik ingaan op hoe dit zit en hoe (semi) overheidsinstellingen en marktpartijen daarop kunnen inspelen.door: Louk Heijnders, Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst

Uitvoeringsinstantie Rijkswaterstaat: invulling van de financiële functie bij organisatieveranderingen Rijkswaterstaat is bezig met een majeure veranderoperatie. Rijkswaterstaat wordt een publiekgerichte overheidsorganisatie die maximaal gebruik wil maken van de inventiviteit en capaciteit van de markt. Om dit te bereiken is ook de bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. Met de introductie directeuren bedrijfsvoering bij de verschillende diensten en de CFO functie in het Bestuur heeft de bedrijfsvoering een volwaardige plaats gekregen binnen het Rijkswaterstaat.
door: René Aengevaeren, ad interim CFO Rijkswaterstaat

Liberalisering in de publieke sector door Lex Broekhuizen, CFO Oxxio Nederland

Hieronder vindt u een fotoimpressie van deze dag:

Gerelateerde artikelen