Jaar bedenktijd bij overnames Nederlandse bedrijven

Het kabinet wil langs vier richtingen acties uitvoeren om het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat te versterken. Het gaat om een bedenktijd bij

“Ondernemingen krijgen meer ruimte en tijd om een overname of wezenlijke aanpassing van strategie voorgesteld door aandeelhouders te beoordelen op de effecten voor alle stakeholders. Het kabinet neigt naar een wettelijke bedenktijd van één jaar, hierover gaan we nog in gesprek met experts en betrokkenen. Ook gaat het kabinet Nederlandse institutionele investeerders raadplegen om te kijken of zij barrières ervaren bij participaties in Nederlandse bedrijven, en zo ja, of en hoe die weg te nemen zijn”, licht minister Henk Kamp van EZ twee van de vier acties toe.

Daarnaast gaat het kabinet prioriteit geven aan het afronden van analyses van de vitale sectoren die worden uitgevoerd door de NCTV en de vakdepartementen. Indien nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de nationale veiligheid te borgen.

Nederland sluit aan bij het initiatief van de EU-lidstaten Duitsland, Frankrijk en Italië om te bereiken dat Europese bedrijven buiten Europa dezelfde vrijheid krijgen om te investeren als binnen de EU. De EU probeert dit in handelsverdragen vast te leggen, maar gaat op initiatief van deze landen in Europees verband kijken of andere instrumenten nodig zijn om een gelijke behandeling te garanderen.

Gerelateerde artikelen