Jaap Lock, CFO Koninklijke Ten Cate: Veiligheid voorop

fallback
Jaap Lock, CFO Koninklijke Ten Cate, is genomineerd in de categorie beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1946
Opleiding: Studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan: Begon zijn carrière in 1973 bij Van Gend en Loos N.V., stapte in 1977 over om als controller bij Martinair Holland aan de slag te gaan. Een jaar later ging hij werken als chef Planning en Control bij Limestone Industrie. In 1981 werd hij benoemd tot vice-president bij Textielgroep Twenthe N.V. waar hij verantwoordelijk was voor de financiën en controle. In 1988 werd hij benoemd tot groepscontroller bij Koninklijke Ten Cate in Almelo en in 1990 werd hij daar benoemd tot chief financial officer.
Omzet: 686,5 miljoen euro
Aantal medewerkers: 3.600


Profiel
Koninklijke Ten Cate is een onderneming die streeft naar leiderschap in 5 marktniches, die liggen op het grensvlak van textieltechnologie en chemie, te weten:
– beschermende weefsels
– aerospace composieten
– kogel- en scherfwerende materialen (armour products)
– geosynthetics
– kunstgras.


Koninklijke Ten Cate is werkzaam in Europa, Noord Amerika, Azië en Australië.


De toegevoegde waarde voor de klanten leidt tot een hogere waardering voor de materialen en een rendabele groei van de onderneming. Dit betekent ook een waardecreatie voor de aandeelhouders.


Jaap Lock kwam in 1988 voor het eerst in aanraking met Koninklijke Ten Cate, toen hij er als groepscontroller aan de slag ging. Twee jaar later groeide hij uit tot chief financial officer. In zijn functie is Lock verantwoordelijk voor het financiële beleid, de controlling, treasury, automatisering, taxes, risicomanagement en compliance.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Ten Cate streeft een ethisch en maatschappelijk verantwoorde werkwijze na. Een belangrijk aandachtspunt is veiligheid. De veiligheid van de eigen medewerkers staat hoog in het vaandel.


Daarnaast biedt de groeiende aandacht in de wereld voor veiligheid en bescherming een kans. Een van de producten die bij Ten Cate worden geproduceerd zijn kogelvrije vesten. Deze moet zorgdragen voor de veiligheid van politie,  defensie personeel, maar natuurlijk moet de veiligheid van produktie medewerkers worden gewaarborgd.


Doordat Ten Cate sommige grondstoffen inkoopt in lagelonenlanden, heeft het bedrijf best practices opgesteld waaraan toeleveranciers moeten voldoen. De bepalingen hebben betrekking op milieu, mensenrechten en ethische normen.


Een ander voorbeeld van bewust ondernemersschap is dat het bedrijf het eigen afvalwater zuivert en hergebruikt. Hiervoor is speciaal een eigen afvalzuiveringsinstallatie aangelegd, zodat het milieu niet extra wordt belast.


Bovendien is de producent van onder meer kunstgras nauw betrokken bij de samenleving vanwege de sponsoring van de Johan Cruijff Foundation. Deze organisatie verzorgt trapveldjes voor jongeren in achterstandswijken. Ten Cate stelt het kunstgras voor deze trapveldjes beschikbaar. 

Gerelateerde artikelen