IT wordt strategischer

IT krijgt een meer strategische rol in bedrijven. Als gevolg hiervan rapporteren CIO's tegenwoordig vaker aan de CEO dan aan de CFO. Dat blijkt uit de Forrester's Technology Leadership Forum 2008.

Het onderzoek onder 503 CIO’s wijst uit dat slecht achttien procent van de CIO’s aan de CFO rapporteert. In het vorige onderzoek was dit nog 25 procent. In het laatste onderzoek zijn 34 procent van de CEO’s baas van de CIO.

Oorzaak van de verschuiving is de transformatie van de rol die techniek speelt binnen bedrijven. Die wordt meer operationeel en strategisch, en steeds minder een pure kostenpost.

In de branches retail, wholesale, media en entertainment zijn nog wel meer CFO’s dan CEO’s de leider van de Chief Information Officer. Hetzelfde geld voor bedrijven met minder dan 1000 werknemers.

CIO’s die aan de CFO rapporteren zeiden het kleinste budget te hebben als percentage van de omzet vergeleken met collega’s die aan een andere executive rapporteren. Ook gaven zei aan dat hun bedrijven het minst gefoccused zijn op de verbetering van hun activiteiten met nieuwe technologie.

Deze CIO’s gaven aan dat ze het grootste deel van hun tijd kwijt waren aan het reduceren van kosten. In tegenstelling: CIO’s die rapporteren aan de CEO hebben de grootste IT-budgetten als percentage van de totale omzet.

Volgens Forrester is dit te verklaren doordat wanneer IT geen strategische of operationele waarde heeft, het naar een kleiner budget wordt teruggebracht. De CFO is daarvoor de aangewezen persoon. Toch hebben veel CIO’s, ondanks de gelimiteerde budgetten, geen moeite met rapporteren aan de CFO.

Gerelateerde artikelen