IT-investeringen heel populair onder MKB’ers

Maar liefst 69 procent van het Nederlandse MKB is van plan de komende vijf jaar in zijn onderneming te investeren.

Dit blijkt uit onderzoek van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse MKB-ondernemers. Van alle ondervraagden wil 59 procent investeren in nieuwe apparatuur. Ook marketing (43 procent) en IT (37 procent) staan hoog op de prioriteitenlijst.

Opvallend genoeg is de investeringsbereidheid onder MKB-ondernemers het hoogst in de logistieke sector (84 procent), gevolgd door retail en horeca (beide 80 procent). De verwachtingen om te investeren zijn daarentegen het laagst in de bouw (61 procent). 

Uit het onderzoek blijkt verder dat ondernemers uit sectoren met een hogere investeringsbereidheid meer moeite hebben om voldoende kapitaal aan te trekken. “Het lijkt alsof er een inhaalslag moet worden gemaakt en het is de vraag of banken hiervoor het juiste loket zijn”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland.

Immateriële zaken
Naast nieuwe apparatuur, marketing en IT, worden personeel (28 procent) en fleet (26 procent) genoemd als de belangrijkste investeringen voor de komende vijf jaar. Mannaerts: “Opvallend is dat de meeste investeringen immateriële zaken betreft met als één van de koplopers IT. Omdat de traditionele banken bij voorkeur financieren op basis van zekerheden, neemt het financieringsrisico voor MKB’ers toe. Dit bevestigt nogmaals het belang voor organisaties om hun financieringsbronnen te diversifiëren.”

ADB financieren van investeringen
Eén op de vijf Nederlandse MKB’ers zegt nog te afhankelijk te zijn van hun bank wanneer het gaat om het aantrekken van (voldoende) kapitaal. Voor alternatieven, zoals het binnenhalen van investeerders en afsluiten van onderhandse leningen, lopen de ondervraagde ondernemers echter niet warm. 64 procent van hen geeft namelijk liever geen aandelen uit en 59 procent sluit bij voorkeur geen onderhandse leningen af met familie en/of vrienden. Mannaerts: “In een periode waarin investeringen in digitalisering en technologie cruciaal zijn voor de winstgevendheid en het succes van de organisatie, vormt de afhankelijkheid van bankfinanciering een risico voor het Nederlandse MKB. Om dit te doorbreken, kunnen zij bewust aansturen op een meer divers gebruik van financiers die een zogenaamde ’anders-dan-bank-financiering’ (ADB-financiering) aanbieden.”

Gerelateerde artikelen