IT als business enabler

Procesoptimalisatie door informatie
Dat IT een belangrijke rol speelt in bedrijven is al lang niets nieuws meer. Bedrijven onderkennen het belang van IT en zijn zich ervan bewust dat een groot deel van hun processen niet werken zonder een goede IT-ondersteuning.

Een nieuwe ontwikkeling is dat IT niet langer alleen wordt gezien als een kostenpost, maar juist ook als een mogelijkheid voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen en zelfs voor het creëren van nieuwe kansen.

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de ITorganisatie een steeds meer proactieve rol speelt in het behalen van strategische businessdoelstellingen. Waar vroeger van een IT-organisatie werd verwacht dat ze de systemen in de lucht hielden en het gewenste serviceniveau behaalden, zie je steeds meer dat IT een toegevoegde waarde moet leveren.

Dit heeft tot gevolg dat de IT-directeur of CIO een steeds prominentere plaats krijgt aan de directietafel. Het principe dat de doelstelling van IT, de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen bestaat natuurlijk al langer, maar hoe wordt niet alleen ondersteuning, maar zelfs een actieve bijdrage bereikt?

Het op een lijn brengen van zowel de IT-strategie als de bedrijfsdoelstellingen blijft een uitdaging voor veel bedrijven. Maar de eerste stappen in de goede richting zijn gezet.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Ict Update ism Ernst & Young

Gerelateerde artikelen