IPO-activiteit wereldwijd in eerste kwartaal vertraagd door Amerikaanse luwte

De wereldwijde IPO-activiteit is het jaar traag van start gegaan in vergelijking met 2014. Het eerste kwartaal kende 252 beursintroducties, waarbij in totaal USD 38,2 miljard werd opgehaald. Een daling van 4% qua volume en een daling van 19% van aangetrokken kapitaal in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Dit blijkt uit de kwartaalrapportage EY Global IPO Trends: Q1 2015.
 
René Coenradie, Leader van het EY IPO Center of Excellence: “Na de sterke afsluiting van 2014 was wel een terugval te verwachten in de algehele IPO-activiteit. Opvallend in het eerste kwartaal was echter de achterblijvende IPO-markt in de Verenigde Staten (VS) die voorbijgestreefd werd door zowel de regio Azië-Pacific als EMEIA in aantallen transacties en in aangetrokken kapitaal. Ondanks deze trage start zijn wij vanwege de goede waarderingen en degelijke fundamentele marktfactoren optimistisch gestemd. De meeste indicatoren liggen in de buurt van of zelfs boven het hoogste niveau sinds 2007. Daarnaast duidt de gezonde IPO-pijplijn wereldwijd er volgens ons op dat de activiteit in de loop van het jaar sterk zal toenemen.”
 
Eén indicatie van die gezonde IPO-markt is dat de bedrijven die nu een beursgang maken uit een groot aantal verschillende sectoren afkomstig zijn. Op mondiaal niveau loopt de industriële sector voorop wat betreft opbrengsten; 27% van het opgehaalde kapitaal en eindigde daarmee boven energie (13%) en telecommunicatie (11%). Ook wat aantallen transacties betreft liep de industriële sector voorop, met 18% van het totale volume wereldwijd, gevolgd door gezondheidszorg (15%) en de hightechsector (14% van de IPO’s wereldwijd).
 
Nu veel aandelenmarktindices over de hele wereld hun hoogste niveau ooit – of in elk geval sinds 2007 – bereiken, nemen de waarderingen een hoge vlucht. Dat versterkt de belangstelling van beleggers voor nieuwe beursgangen en het stimuleert private equity (PE)- en venture capital (VC)-fondsen om op zoek te gaan naar exits voor hun investeringen, met als resultaat een opwaartse spiraal van risicobereidheid en opbrengst. Een belangrijke aanjager van deze cyclus zijn de kapitaalverschaffers, die voor een groot deel van de IPO-activiteit verantwoordelijk zijn. In het eerste kwartaal van 2015 maakten met PE en VC gefinancierde beursintroducties 17% van het totale aantal transacties wereldwijd en 32% van het aangetrokken kapitaal uit. Deze cijfers waren nog hoger in de VS en in Europa – 55% resp. 37% van het aantal IPO’s en 51% resp. 54% van de opbrengsten.
 
Gevolgen van toenemende volatiliteit voor IPO-activiteit
Voor de rest van het jaar wordt een herstel van de IPO-activiteit verwacht, maar dit zal volgens Coenradie gepaard gaan met regionale verschillen en toenemende volatiliteit als gevolg van diverse externe factoren, variërend van verkiezingen tot veranderingen in monetair beleid. Coenradie: “Wanneer de volatiliteit toeneemt, blijven er kansen, maar zijn de omstandigheden mogelijk minder voorspelbaar. Het aantal geannuleerde of uitgestelde beursintroducties kan toenemen en bedrijven met IPO-plannen moeten in staat zijn snel te reageren als zich kansen aandienen, omdat die weleens van korte duur zouden kunnen zijn.”
 
“Tegen deze achtergrond zullen bedrijven alle opties open willen houden en kiezen voor een meersporenstrategie – zij zullen naast de IPO-markt ook de mogelijkheden voor M&A beoordelen en de kansen op meerdere effectenbeurzen inschatten om aandeelhouders de beste introductiekoers te kunnen bieden.
 
EMEIA ligt aan kop wat betreft aangetrokken kapitaal
Met USD 16,8 miljard aan opbrengsten ging EMEIA aan kop wat betreft volume van aangetrokken kapitaal en laat de regio zowel de VS als Azië-Pacific achter zich. Wat aantallen transacties betreft hoefde EMEIA met 67 IPO’s alleen de regio Azië-Pacific voor te laten gaan. De Londense beurs ging aan kop met in totaal 17 nieuwe noteringen op London Main Market en AIM samen, waarbij USD 3,4 miljard werd opgehaald. Gemeten naar aangetrokken kapitaal kwam de Bolsa de Madrid op de ranglijst van beurzen wereldwijd op de tweede plaats in het eerste kwartaal van 2015, vooral dankzij de grootste IPO van het kwartaal: USD 4,8 miljard voor het Spaanse staatsbedrijf luchthavenexploitant Aena SA.
 
Euronext Amsterdam kende een goed eerste kwartaal met 3 beursintroducties. Alle drie betroffen private equity gefinancierde ondernemingen. GrandVision, Lucas Bols, Refresco Gerber haalden respectievelijk USD 1,2 miljard, USD 166 miljoen en USD 600 miljoen op. GrandVision staat hiermee in de wereldwijde top 10.
 
Coenradie: “In het eerste kwartaal van 2015 waren Europese transacties goed voor vijf van de tien grootste transacties wereldwijd. Door private equity gefinancierde IPO’s staan op recordhoogte, met vier van de vijf grootste Europese deals. In de hele regio is sprake van een veelbelovende IPO-pijplijn en een gezonde risicobereidheid onder beleggers, dankzij de monetaire voorwaarden – waaronder het onlangs geïntroduceerde programma voor kwantitatieve verruiming – en hoge waarderingen. Ondanks de aanhoudende geopolitieke spanningen zijn de fundamentele marktfactoren naar onze mening gunstig voor meer EMEIA-activiteit in de loop van het jaar.”
 

Gerelateerde artikelen