Inzet flexibele schil mist strategische visie

Bedrijven blijven hangen in het oude denken bij het inrichten van de flexibele schil, zo blijkt uit onderzoek van Experis. Kosten en kennisverlies worden als de belangrijkste praktijkproblemen gezien. Gevolgd door problemen met leiderschap en het binden van flexibele professionals.

Experis roept bedrijven op uit de dagelijkse praktijk te stappen en tijd te maken om zich te verdiepen in de toekomstige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Want talent is de meest cruciale succesfactor in The Human Age.

Barbera de Graaf, expert flexibiliseren van talent bij Experis: “De problemen die bedrijven ervaren rond de flexibele schil lijken een optelsom van paradoxen en oude problemen. Het ontbreekt vooral aan een strategische visie. Een gemiste kans. Juist nu werkt een aantal zaken positief mee: het aantal ZZP-ers stijgt, de mentaliteit rond vaste contracten verandert en steeds meer mensen willen projectmatig en afwisselend werk.”

De opmerkelijkste onderzoeksresultaten:

– Inhuur van flexibele kennis stijgt om sneller te innoveren
Uit het onderzoek van Experis blijkt kennis steeds vaker de aanleiding te zijn voor de inzet van een flexibele schil om sneller te kunnen innoveren in steeds korter wordende economische cycli. Daarmee nemen de eisen aan flexibele professionals rond kennis en snelheid sterk toe maar ook de problemen rond het borgen van kennis bij vertrekkende professionals. 73% van de gesprekspartners ervaart dit als een zorgpunt.

– Flexibel werkgeverschap vraagt om visie en beleid
68% van de gesprekspartners voorziet een verschuiving van ‘goed werkgeverschap’ naar ‘goed opdrachtgeverschap’. En 74% vindt dat de toename van flexibele professionals vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap. Bedrijven lopen daarbij tegen problemen aan rond inwerking, samenwerking, betrokkenheid en omgaan met veranderende situaties. Het beleid is nog vooral gericht op werken met een vaste kern.

– Projectmatig werken levert indirecte kostenvoordelen op
In de kostenbeheersing van bedrijven spelen de directe kosten van inhuur een grote rol. Maar de indirecte kostenbesparingen worden door bedrijven ook steeds vaker gezien. De gesprekspartners noemen daarbij de resultaatgerichtheid van flexibel werken, de hoge motivatie en lage ziekteverzuim van flexkrachten en de positieve effecten van flexkrachten op ingesleten cultuurgewoontes.

Bron: Experis

Gerelateerde artikelen