Inzet factoring groet snel

MKB bedrijven lenen meer flexibel dan ooit tevoren.

In het eerste halfjaar 2022 laat de flexibele kredietverlening een niet eerder vertoonde groei zien. De bijdrage van factoring aan de toegenomen handelsactiviteiten, het aanleggen van strategische voorraden, een verstoorde en verlengde supply chain, maar ook het terugbetalen van NOW steun is daarin van grote toegevoegde waarde. Dit blijkt uit cijfers die door de branchevereniging FAAN gepubliceerd zijn.

Door deze stijgende kredietvraag is gedurende 2022 het hoogste peil ooit (€ 7,4 miljard) bereikt met financiering via factoring, dit betreft een stijging van 45% ten opzichte van 2021. Tevens is er door de forse groei van de Nederlandse economie voor € 78,8 miljard aan omzet verpand, ook dit is een stijging van 27% ten opzichte van het 1ste halfjaar 2021. Er kan duidelijk gesteld worden dat vele MKB bedrijven nu de voordelen van factoring benutten.

“Factoring groeit mee met de behoefte aan liquiditeit. Juist in de huidige turbulente omstandigheden is flexibiliteit in je werkkapitaal essentieel. In de komende maanden verwachten we dan ook een verdere groei van de financiering van werkkapitaal hoewel dit gematigder zal zijn dan het eerste halfjaar”, aldus het bestuur van FAAN.

Gerelateerde artikelen