Inzake: corporate governance Op naar transparantie

fallback
Of het nu komt door Sarbanes-Oxley (SOX), de International Financial Reporting Standards (IFRS) of door de code-Tabaksblat, CFO's krijgen met steeds meer wetten en regels te maken die een betere bestuur ofwel 'corporate governance' moeten bevorderen. Soms gaat het om gedragsregels, soms om bepalingen op het vlak van de interne rapportage of de externe verslaglegging.

Waar moeten financieel managers op letten als ze willen voldoen aan de nieuwe corporate-governanceregels? En is voldoen aan deze regels wel voldoende om werkelijk tot een behoorlijk bestuur te komen? Toegegeven, de regels bieden steun aan bedrijven die transparantie willen, maar of ze zaligmakend zijn? Tenslotte heeft Enron zich ook altijd aan de boekhoudregels gehouden…

Het boek Inzake: Corporate Governance – een uitgave van softwarebedrijf Microsoft gericht op de CFO – geeft antwoord op dit soort vragen met de hulp van enkele deskundigen op het gebied van corporate governance. Veel van de auteurs werken regelmatig mee aan dit blad, zoals Ruud Veenstra, Ken Breken, Arnick Boons en leden van de redactie van Chief Financial Officer.

Hoewel zij elk vanuit hun eigen discipline corporate-governancevraagstukken behandelen, is hun conclusie eensluidend: CFO’s moeten er rekening mee houden dat de komst van allerlei nieuwe wetten en regels een behoorlijke druk op hen zal leggen om alle vereiste maatregelen te implementeren.

De CFO zal zich in elk geval steeds nadrukkelijker moeten bezighouden met het inzichtelijk en transparant maken van risico’s, niet alleen ten behoeve van de overige (top)managers van de organisatie maar ook voor externe partijen, zoals de aandeelhouders en banken.

Dit alles zal niet alleen tijd en moeite kosten, maar ook investeringen vergen in automatiseringsen rapportagesystemen. Fraudepreventie, een beter corporate-performancemanagement en een heldere communicatie met de aandeelhouders en andere externe partijen liggen echter binnen het bereik van elke onderneming die zijn corporate governance op orde heeft.

Het boek Inzake: Corporate Governance kan (kosteloos voor de doelgroep) worden besteld via de redactie van Chief Financial Officer: redactie@cfo.nl

Gerelateerde artikelen