Invoering XBRL grote invloed op accountants

De Belastingdienst verwerpt de suggestie van het onderzoeksbureau GBNed om XBRL voorlopig niet in gebruik te nemen. De Belastingdienst geeft te kennen het gebruik van XBRL juist uit te breiden.

Sinds april 2008 is het mogelijk om de aangift en omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire leveringen in XBRL te doen. Vanaf 1 juli 2008 is het eveneens mogelijk om loonaangiften, eerstedagsmeldingen en weekberichten in XBRL in te dienen.

Volgens het NIVRA, de beroepsorganisatie van registeraccountants, heeft de invoering van XBRL grote invloed op de dagelijkse accountantspraktijk. Naar het oordeel van het NIVRA mag de focus minder op de kostenkant van XBRL liggen, maar meer op de batenkant: transparantie en een hogere kwaliteit van informatie.

De snelheid van de digitale processen noodzaakt echter tot waakzaamheid. Want wat is de waarde van informatie als niemand meer zicht heeft op de kwaliteit van die informatie?

Om het betrouwbaarheidsniveau van de gegevens te kunnen blijven waarborgen, pleit het NIVRA voor nieuwe methoden van assurance en nieuwe vormen van dienstverlening, met als doel de betrouwbaarheid van informatie aan onder andere de fiscus en banken te garanderen.

Gerelateerde artikelen