Invoering loonaangifte via IKV-nummers uitgesteld tot 2027

Regels voor het gebruik van IKV-nummers zijn te ingewikkeld voor werkgevers.

De implementatie van het Besluit IKV is opnieuw uitgesteld. Het UWV heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1 januari 2026. Het streven is nu het Besluit IKV per 1 januari 2027 in werking te laten treden.

Werkgevers zijn verplicht gegevens over hun werknemers in de loonaangifte aan de Belastingdienst door te geven: tussen deze twee partijen bestaat een inkomensverhouding (IKV). De Belastingdienst, UWV en het CBS maar ook andere afnemers gebruiken deze gegevens voor verscheidene doeleinden. Inhoudingsplichtigen geven de gegevens per werknemer aan door in de loonaangifte gebruik te maken van een IKV-nummer in combinatie met het loonheffings- en BSN-nummer.

In 2021 is het Besluit IKV gepubliceerd. Dit bevat regels voor het gebruik van IKV’s in de loonaangifte. Het uitgangspunt is dat elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding apart wordt opgegeven als een afzonderlijke IKV.

Uit signalen uit de praktijk is gebleken dat dit uitgangspunt ingewikkeld is. Daarom is de inwerkingtreding van het Besluit IKV meerdere keren uitgesteld en is een concept wijzigingsbesluit opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Kijk hier naar het Besluit IKV

 

Gerelateerde artikelen