Invloed risk managers binnen organisaties neemt toe

Meer dan zeven van de tien (71%) risk managers zeggen dat hun invloed binnen hun organisatie groter is dan drie jaar geleden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, dat in opdracht van ACE European Group is uitgevoerd.

Het nieuwe rapport, The Changing Role of the Risk Manager, benadrukt dat hun invloed op strategische beslissingen (78%), digitale technologie en social media (76%), en de selectie van leveranciers en zakenpartners (73%) het sterkst toeneemt.

Risk managers stellen dat hun invloed is toegenomen door:
• de complexiteit van hun bedrijfstak (27%),
• economische onzekerheid (29%),
• en technologische veranderingen (35%).

Technologie stimuleert niet alleen veranderingen, maar is ook een bron van zorg voor veel risk managers, die technologierisico als één van hun grootste zorgen noemden in de ACE Emerging Risks Barometer 2015.

Nieuwe vaardigheden nodig

Gezien de ingrijpende veranderingen in de wereld om hen heen, erkennen risk managers dat er nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen nodig zijn. Bijna acht van de tien (79%) is van mening dat een moderne risk manager moet denken als een futurist.  81% is het ermee eens dat het gebruik van big data en analyses risk management in de toekomst zal veranderen. Bijna de helft, 47%, denkt dat het zeer belangrijk is voor risk managers om innoverend te zijn.

Risico’s

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat het onderzoek ook de zorgen van risk managers vastlegt over de mate waarin ze in staat zullen zijn aan de eisen van hun veranderende rol te voldoen. 78% van de respondenten stelt dat het steeds moeilijker wordt om alle nieuwe risico’s waar ze mee te maken krijgen, bij te houden. Slechts één op de vijf heeft er vertrouwen in ze aan te kunnen. Ook multinationale risico’s zijn een bron van zorg, en meer dan driekwart (77%) van de respondenten vindt het moeilijk om de behoefte aan gecentraliseerd risk management in balans te brengen met de behoefte aan lokale knowhow uit het veld.

Certificering en professionalisering

Er bestaat echter wel consensus over wat de risk managers van morgen nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan. Respondenten zijn van mening dat ze die het best kunnen aanpakken door te investeren in certificering en professionalisering van het risk management (32%), de werving van risicospecialisten op organisatorisch niveau (32%), en door risk managers te laten circuleren op diverse functies binnen het bedrijf om hun ervaring te verbreden (32%).
_________________________________________________________________________________________
Verstevig groei en waarborg continuïteit met Risicomanagement
Tijdens de opleiding Risicomanagement ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Na afloop scant u uw organisatie op risico’s en stelt u een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Meld u direct aan.
_________________________________________________________________________________________ 

Ron Verhulsdonck, Country President voor ACE in de Benelux: ‘Het is bemoedigend dat Europese risk managers steeds meer invloed in de directiekamer en binnen hun organisaties krijgen. Daarnaast doet het ons genoegen om te zien dat meer dan driekwart van onze respondenten het erover eens is dat een sterke driehoeksrelatie tussen verzekeraar, makelaar en verzekerde, van vitaal belang is om risk managers hun toenemende uitdagingen het hoofd te laten bieden. Nu bedrijven steeds vaker zijn blootgesteld aan nieuwe risico’s zoals cybercrime en terrorisme, en ze steeds multinationaler worden, willen we risk managers steun bieden die verder gaat dan de traditionele verzekeringspolissen. We willen met ze samenwerken om de multinationale verzekeringsprogramma’s te ontwikkelen die ze nodig hebben, en daarmee stevige dekking bieden voor diverse landen en jurisdicties, die bovendien aan alle wetten en regels uit die gebieden voldoet.’

• The Changing Role of the Risk Manager

Gerelateerde artikelen