Investeringspakket kabinet bedraagt zes miljard euro

De komende jaren gaat het kabinet voor zes miljard euro extra investeren in het stimuleren van de economie. Het geld zal onder meer worden besteed aan weg- en waterbouw, de aanpak van jeugdwerkeloosheid, duurzame energie en het afschaffen van de vliegtaks.

De drie coalitiepartijen zijn overeengekomen om vanaf 2011 te bezuinigen, het laatste jaar van deze kabinetsperiode. Naar verluidt wil de coalitie dan ongeveer vijf miljard euro besparen. Harde voorwaarde is wel dat de economie voldoende is aangetrokken.

Het kabinet bereikte gisteren een principe akkoord met de sociale partners. Het op termijn verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is nog steeds onderdeel van het sociaal akkoord. Wel krijgen de sociale partners tot 1 oktober de tijd om alternatieven aan te dragen die evenveel geld opbrengen.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius, fel tegenstander van een hogere AOW-leeftijd, kondigde dinsdagavond aan met goede alternatieven te zullen komen, zodat wat haar betreft de AOW-leeftijd ongemoeid blijft. Ingewijden stellen echter dat het kabinet zijn voornemen tot een hogere pensioenleeftijd zal doorzetten.

In het akkoord is verder sprake van het bevriezen van de lonen in de collectieve sector. Ook is afgesproken dat pensioenfondsen meer ruimte krijgen om de komende jaren hun financiële positie te verbeteren.

Gerelateerde artikelen