Investeringsfonds overheid keerde uit aan vier bedrijven

Investeringsfonds Invest-NL investeerde in het eerste jaar van zijn bestaan geld in aan vier bedrijven. Daarmee was vorig jaar 28 miljoen euro gemoeid.

Oud-minister Wouter Bos, die de leiding heeft over Invest-NL, spreekt in het jaarverslag evengoed van een goede start van het jaar. Hij wijst erop dat de coronacrisis voor enige vertraging zorgde en dat prioriteiten moesten worden bijgesteld. Invest-NL richt zich op het financieren van projecten op het gebied van hernieuwbare energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, zorg, veiligheid en onderwijs.

Invest-NL wil bedrijven ook helpen geld binnen te halen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Naast investeringen in bedrijven zijn door Invest-NL vorig jaar ook acht marktonderzoeken afgerond, waarvan zes gericht op de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie.

Bos benadrukt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar net zo veel financieringen afgesloten zijn als in heel 2020. “We werken toe naar steeds grotere en risicovollere transacties met impact.”

 

Gerelateerde artikelen