Investeringsbereidheid MKB licht verbeterd

Het Nederlandse investeringsklimaat is volgens MKB -ondernemers aan het begin van 2014 enigszins verbeterd. Niettemin blijft het sentiment onder ondernemers in het MKB nog negatief. Dit blijkt uit de periodieke ING InvesteringsBarometer.

Eén op de vijf ondernemers verwacht in de komende 12 maanden meer te investeren, terwijl een kwart daarentegen van plan is minder te investeren. Als er wordt geïnvesteerd betreft dit met name vervangingsinvesteringen. 
Bedrijfsinvesteringen in het MKB nog altijd op een laag niveau
De Nederlandse economie klimt langzaam uit het dal. Voor dit jaar wordt een lichte economische groei verwacht, en neemt het consumentenvertrouwen enigszins toe. Ook de investeringen in het MKB vertonen voorzichtig weer een opgaande lijn, al blijven ze ook dit jaar nog op een laag niveau. 
De ING InvesteringsBarometer – graadmeter voor de investeringsbereidheid onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf – staat op -4%. Een half jaar geleden stond deze nog op -7%. Daarmee is de investeringsbereidheid ten opzichte van een half jaar geleden weliswaar verbeterd, maar per saldo nog altijd negatief. Dat wil zeggen dat het aantal ondernemers dat dit jaar verwacht minder te investeren nog altijd groter is dan het aantal ondernemers dat van plan is meer te investeren dan een jaar geleden.
Middelgrote bedrijven zijn optimistischer dan het kleinbedrijf
Circa één op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) vindt het nu een gunstige tijd voor bedrijfsinvesteringen, terwijl één op de vier het nog altijd een ongunstige tijd vindt. Naarmate een bedrijf groter wordt neemt het optimisme onder ondernemers overigens toe. 
In het middenbedrijf (50 – 250 werknemers) vindt een kwart van de ondernemers het momenteel een gunstige tijd voor bedrijfsinvesteringen. Dit komt onder meer doordat met name grotere bedrijven vaker internationaal actief zijn, en daardoor eerder profiteren van de aantrekkende export. De meeste bedrijven in het kleinbedrijf zijn hoofdzakelijk gericht op de binnenlandse markt waar het herstel, als gevolg van een nog altijd laag consumentenvertrouwen, hoge werkloosheid en overheidsbezuinigingen, langer op zich laat wachten.
 
Investeringen in nieuwe producten en technologieën
Bijna de helft van de geplande investeringen in het MKB betreft vervangingsinvesteringen, gevolgd door investeringen in nieuwe producten en in nieuwe technologieën. Dat het middenbedrijf eerder profiteert van een aantrekkende economie blijkt ook uit het feit dat een kwart van de ondernemers in het middenbedrijf dit jaar van plan is te investeren in uitbreiding. In het kleinbedrijf is de noodzaak, of de mogelijkheden, daartoe minder groot. Voor het hele MKB ligt dit percentage dan ook op 16%. Het aantal overnames trekt dit jaar nog niet aan in het MKB. Slechts 1% van de ondernemers verwacht dit jaar te investeren in een overname.

Gerelateerde artikelen