Investeringsaftrek voor CO2-afvang

Ook korting voor warmte- en/of koudenetten en glastuinbouw.

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 4 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag.

  • met terugwerkende kracht
  • doelstelling EIA regeling

Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 3 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 3 december 2023.


De eendaagse opleiding ‘De duurzame controller’ biedt vele antwoorden: het gebied is immers nog volop in ontwikkeling. De cursus biedt je de gelegenheid om met vakgenoten te sparren over de impact van deze ontwikkelingen, wat dit ons zegt over de zeitgeist en de (on)mogelijkheden waar je je organisatie mee geconfronteerd ziet.


Lijst

De Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op de lijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. Investeert een ondernemer in 2023 in een energietechniek op deze lijst, dan kan daarvoor energie-investeringsaftrek worden aangevraagd. De ondernemer kan dan 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst.

Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een drijfveer zijn voor energiebesparing, CO2-vermindering en het toepassen van duurzame energie.


Lees ook:


Gerelateerde artikelen