Investeringen leidden tot groei bedrijfskrediet

Investeringen leidden tot groei bedrijfskrediet
Banken ruimhartiger door groter vertrouwen in bedrijven en de economie.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 rapporteerde een toenemend aantal banken een stijging van de bedrijfskredietvraag. Deze groei werd toegeschreven aan toegenomen investeringen in voorraden en werkkapitaal. Ook werd de vraag naar bedrijfskrediet opgevoerd door investeringen in vaste activa, zoals de aanschaf van machines voor productiedoeleinden met een levensduur van langer dan een jaar.

Dit meldt een deel van de Nederlandse banken in de meest recente editie van de Bank Lending Survey (BLS), een kwartaalenquête waarin Nederlandse commerciële banken informatie geven over ontwikkelingen in de kredietverlening.

De banken verwachten dat de vraag naar bedrijfskrediet stabiel zal blijven in het eerste kwartaal van 2022. Eerder in 2020 en 2021 bracht de afname van vaste investeringen de vraag naar bedrijfskrediet juist omlaag. Dergelijke aankopen zijn een belangrijke indicator van verwachtingen over toekomstige productie. Signalen dat zulke investeringen toenamen tijdens de tweede helft van 2021 duiden op economisch herstel.

Banken stabiliseerden hun acceptatiecriteria voor de kredietverlening aan ondernemingen in de tweede helft van 2021. Dit volgde na een periode waarin de banken sinds het begin van de pandemie steeds strenger werden voor kredietaanvragers.

Deze stabilisatie komt vooral doordat de banken meer vertrouwen kregen in de algemene economische vooruitzichten als bedrijfsspecifieke kredietwaardigheid. Banken verwachten de komende maanden hun acceptatiecriteria niet bij te stellen.

Gerelateerde artikelen