Investeringen in startups lopen wereldwijd verder terug

Wereldwijd hebben private financiers in de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk minder durfkapitaal in startups geïnvesteerd dan in het laatste kwartaal van 2015. Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG en CB Insights iedere drie maanden uitvoeren naar de wereldwijde markt voor durfkapitaal.

In het eerste kwartaal van 2016 kwam voor een bedrag van $25,5 miljard aan risicodragend kapitaal terecht bij startende ondernemingen, een daling van 8% vergeleken met de laatste drie maanden van 2015. Toen werd voor een bedrag van $27,7 miljard in startups gestoken. Ook het aantal transacties verminderde, van 1.907 in de laatste drie maanden van vorig jaar tot 1.829 in het eerste kwartaal van 2016.
 
Enthousiasme getemperd

“Vooral de twijfels over de enorme waarderingen die op dit moment aan startups worden toegekend, een IPO-markt die zich niet verder ontwikkelt en aanhoudende zorgen over de macro-economische ontwikkelingen, temperen op dit moment het enthousiasme van private financiers”, zegt Daniël Horn van KPMG Innovative Startups. Horn: “Met name in Azië zien we op dit moment een aanzienlijke daling van de investeringen. De omvang daalde van $9,8 miljard in het laatste kwartaal van 2015 tot $6,5 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar. In Europa en Noord-Amerika was sprake van een lichte toename van de durfinvesteringen.”

Digitale zorg trekt veel kapitaal aan

Uit het onderzoek blijkt de opkomst van de digitale zorg belangrijke mogelijkheden biedt aan durfkapitalisten. Horn: “Recente ontwikkelingen op het gebied van de consumententechnologie stimuleren wereldwijd op grote schaal de ontwikkeling van patiëntgerichte zorgmodellen. Patiënten worden door de technologie in toenemende mate in staat gesteld om op maat gesneden zorg te krijgen. De mogelijkheden die de technologie biedt, zorgt voor veel rumoer in de private equity-markt. Vergeleken met andere sectoren stroomt dan ook veel geld naar startups die zich met digitale zorg bezighouden. De totale investeringen stegen van $1,120 miljard in de laatste drie maanden van 2015 tot $1,668 miljard in de eerste drie maanden van 2016. De grootste investering in deze sector was de kapitaalinjectie van $400 miljoen die de Amerikaanse startup Oscar Health kreeg. Gezien het feit dat veel landen werken aan de kwaliteit en reikwijdte van hun zorgsystemen is digitale zorg ook nauwelijks gevoelig voor recessies. De sector wordt bovendien gekenmerkt door een veelheid van verschillende bedrijven. Van grote farmaceutische bedrijven, lokale zorgverleners en verzekeringsmaatschappijen tot bedrijven die medische apparatuur maken en technologiebedrijven, zoals Apple en Google. Deze verscheidenheid maakt de digitale zorg extra aantrekkelijk voor durfkapitalisten omdat een uiteindelijke exit, de verkoop van het aandelenbelang, zich niet beperkt tot een beursgang.”
 
Europese investeerders terughoudend

Kijkend naar Europa constateert Horn dat investeerders ook in dit deel van de wereld wat terughoudend geworden zijn. Horn: “De investeringen namen weliswaar licht toe, van $3,2 miljard tot $3,5 miljard, maar deze stijging is vooral ingegeven door de investering van $1 miljard in Spotify, een transactie die goed was voor een derde van de totale waarde. Veel Europese durfkapitalisten zijn op hun hoede vanwege een aantal onzekerheden die op de middellange termijn boven de markt hangen. Duidelijk is dat het aanstaande referendum over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie hierbij een rol speelt. Maar ook de recente terroristische aanslagen in Brussel en de mogelijke gevolgen van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn van invloed op het gedrag van private investeerders in Europa.”

Gerelateerde artikelen