Investeren in kennis? Investeren in leven lang ontwikkelen

Regering moet woorden bij daden voegen. Leren moet overal, en op alle niveaus vanzelfsprekend worden.

Voor maximaal resultaat moet de regering bij het investeren in kennis ook vol investeren in een leven lang ontwikkelen. Dat zal rector magnifcus prof. dr. Theo Bastiaens vandaag stellen in zijn openingsrede bij de viering van de 35e dies natalis van de Open Universiteit.

Bastiaens daagt de politiek uit om de meerwaarde en de noodzaak van een leven lang ontwikkelen met meer overtuiging uit te dragen, want de cultuurverandering in de maatschappij moet nog steeds op gang komen. Leren moet overal, en op alle niveaus vanzelfsprekend worden. “Daarom regering, zie het geld dat u steekt in onderwijs en leven lang ontwikkelen niet als een kostenpost maar als een investering in ‘die robuuste economie’ waarover gesproken werd tijdens Prinsjesdag 2019. Het geplande investeringsfonds van de overheid is een fantastisch idee. Investeren in kennis is echter ook investeren in leven lang ontwikkelen. Want kennis moet breed ontsloten zijn voordat er maximaal van geprofiteerd kan worden.”

Als voorbeeld van vooral woorden maar geen daden noemt hij de schakelprogramma’s die zorgen voor een soepele overgang van hbo-bachelor naar universitaire master. “Uit het succes ervan weten we dat we voorzien in een behoefte. Flexibilisering op het grensvlak van hbo en universiteit wordt ook in de hoofdlijnen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek genoemd, maar helaas tot op heden niet bekostigd.”


(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen