Inversco in handen van Sligro Food Group

fallback
Sligro Food Group N.V. en Inversco Holding B.V. hebben vanochtend bekendgemaakt dat overeenstemming zal worden bereikt over de overname van Inversco Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen door Sligro Food Group Nederland B.V.

Inversco is een succesvol en sterk groeiend bedrijf dat zich richt op grootschalige foodservice- relaties, zoals institutionele klanten (50%), nationale ketens (25%) en grootschalige horeca (25%).

Inversco is gespecialiseerd in de levering van dag- en semiverse producten voor deze klantendoelgroepen. Inversco beschikt over een eigen vleesverwerkingsbedrijf en een groentencentrale. Daarnaast heeft zij een drietal productiefaciliteiten voor convenienceproducten in Eindhoven, Ter Apel en Amsterdam.

Over het jaar 2006 wordt een omzet verwacht van ruim EUR 130 miljoen met circa 400 medewerkers op fulltime basis. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie van goodwill (ebitda) zal naar verwachting circa EUR 13 miljoen bedragen.

In het beursgenoteerde Sligro Food Group zijn foodretail- en foodservicebedrijven actief, die zich direct en indirect richten op de totale Nederlandse markt van de etende en drinkende mens. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders.

Over het jaar 2005 is een omzet gerealiseerd van EUR 1.546 miljoen met een nettowinst van bijna EUR 51 miljoen. Het aantal personeelsleden op fulltime basis bedroeg ruim 3.500.

De overgang van Inversco naar Sligro Food Group zal geen nadelige invloed hebben op de werkgelegenheid van de gezamenlijke bedrijven. Het huidige management zal aan de onderneming verbonden blijven.

Sligro Food Group verwacht door de overname haar positie op de Nederlandse foodservicemarkt te versterken. Het specialisme van Inversco in grootschalig dagvers en convenience geeft tezamen met de marktpositie van Sligro en Van Hoeckel in de foodservicemarkt een unieke combinatie. Het marktaandeel in foodservice zal als gevolg van de overname met 2% toenemen tot 16%.

De schuldvrije koopsom bedraagt circa EUR 90 miljoen. De financiering vindt plaats uit bestaande kredietfaciliteiten. De overname zal direct een positieve invloed hebben op de nettowinst en winst per aandeel van Sligro Food Group. Er worden op termijn substantiële synergievoordelen verwacht door het bieden van totaaloplossingen aan zowel de huidige Inversco- als Sligro/Van Hoeckel-klanten.

Inversco blijft zich vanuit haar eigen netwerk richten op verse producten. Bovendien zullen er voordelen optreden op het gebied van inkoop, de back office activiteiten en de afzet van convenience producten via de huidige foodservice-activiteiten.

Conform de SER-fusiecode zijn de werknemersorganisaties en de SER op de hoogte gesteld van de voorgenomen transactie en is de ondernemingsraden om advies gevraagd. De transactie zal worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Beide partijen streven ernaar om de transactie in de lente te formaliseren.