Single Source of Truth, ook als die fout is…

Enterprise Resource Planning (ERP) verandert al jarenlang in een zeer hoog tempo. Vroeger lag de focus op het succesvol opleveren van ERP-software. Vandaag de dag is dit niet meer voldoende, het uitgangspunt is om na tien jaar nog steeds business partners te zijn. Alleen een langdurig partnership creëert voor alle partijen business value!

“Internet is alles omvattend en bedrijven die dit afwijzen gaan verdwijnen. De risicoverdeling tussen opdrachtgever en ERP-partner wordt genormaliseerd. De manier waarop het gebruik van ERP-software wordt afgerekend verandert drastisch. Het begin van een nieuw ICT-tijdperk.” Arno Mulder, software entrepreneur in hart en nieren, aan het woord.

“Sinds de oprichting in 1987 geef ik leiding aan Inventive Software. In al die jaren heb ik de ontwikkelingen binnen de ICT-wereld aan den lijve meegemaakt. Inventive heeft in die periode voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van standaard, maar aanpasbare software voor het bedrijfsleven. Het begon als een stageproject bij een door mij opgericht bedrijf. Inmiddels werken wij met 25 vaste professionals en vaste partners voor honderden bedrijven waarbij tienduizenden mensen onze software gebruiken.”

30 jaar een onderscheidende missie
“Onze missie is dat onze relaties op een andere manier omgaan met informatie. Niet door zelf alles te ontwikkelen, maar door gebruik te maken van bestaande applicaties en tools. Wij willen nieuwe ontwikkelingen ontdekken, onderzoeken en integreren in ons ERP-platform, want zo creëer je business value. Hierbij hanteert Inventive sinds haar oprichting nog steeds dezelfde 'wetten':

De Single Source of Truth is het uitgangspunt voor ieders handelen op operationeel, tactisch én strategisch niveau. De Single Source of Truth is vereist om één business value te creëren en één business value betekent één definitie met één waarde. Zo begrijpt iedereen van elkaar wat hij of zij bedoelt en wordt integraal management mogelijk. De Single Source of Truth is de enige juiste bron, ook als die fout is, omdat iedereen eraan bijdraagt en iedereen de kwaliteit ervan bewaakt en verhoogt. Het juiste inzicht ontstaat door de toegang die Inventive biedt tot de bron.

Many apps in, one report out. Niet het ontwikkelen van applicaties en tools, maar het integreren hiervan binnen het Inventive ERP-platform zorgt ervoor dat er grote stappen gemaakt kunnen worden. Vervolgens kunnen klanten deze applicaties en tools uitrollen binnen het bedrijf, wat het succes van organisaties bepaalt. De samenwerking tussen alle partijen vraagt om het verzamelen, structureren en rapporteren van data in een begrijpelijk en deelbaar format. Met zoveel verschillende partijen en nog veel meer data is het noodzakelijk om goed te kunnen communiceren en te kunnen vertrouwen op één bron.

• Wij zoeken naar het unieke DNA, de strategie en organisatie van onze klanten. Het DNA waardoor zij succesvol zijn. Wij onderscheiden ons hiermee van onze concurrentie door uiterst snel, in combinatie met het standaardpakket, aanpassingen te ontwikkelen die aansluiten op de vereisten van onze relaties. Inventive heeft daarom het Inventive DNA-model ontwikkeld voor het activeren en deactiveren van applicaties, zodat de dienstverlening van Inventive – in tegenstelling tot separaat maatwerk – schaalbaar is voor onze relaties. Allemaal binnen één source door een gedegen versie- en distributiebeleid.”

Waar worden de meeste informatieproblemen door veroorzaakt?
“Het probleem wordt duidelijk zichtbaar in die omgevingen waarin informatiesystemen telkens aangepast moeten worden aan de veranderende organisatie- en marktomstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving en technologieën. De inspanningen om nieuwe aanpassingen te blijven realiseren nemen toe naarmate het systeem groter wordt en meer koppelingen krijgt met andere software. De meeste informatieproblemen ontstaan als men er niet in slaagt deze koppelingen/interfaces te realiseren. Medewerkers binnen de organisatie(s) worden dan de letterlijk interface tussen systemen met alle bekende bijverschijnselen. Vanaf dat moment heeft de organisatie 'verloren' en starten de problemen. Het is echt zaak dat organisaties deze geautomatiseerde interfaces realiseren. Inventive maakt dan ook alleen maar integraties met derden, waarbij wij letterlijk de data opnemen in het ERP-systeem, waardoor de Single Source of Truth de data waarborgt.

Een ander punt is dat ERP-projecten bij grote organisaties moeilijk te managen zijn. Er is door onderzoeksbureau The Standish Group International jarenlang onderzoek gedaan naar ERP-projecten. Er is structureel aangetoond dat het falen van ERP-projecten vooral te wijten is aan menselijke problemen. Denk hierbij aan de samenwerking, beslissingen nemen, betrokkenheid, duidelijke doelen stellen etc. en voor een klein deel aan technische oorzaken.”

Teamsport
“Mede door de succesfactoren voor ICT-projecten waarbij de factor “mensen” een belangrijke rol speelt, staat ons inziens ERP synoniem voor teamsport. De kracht van Inventive zit hem ook in het team. Niet alleen voor de mensen van Inventive maar juist in combinatie met de mensen van onze opdrachtgevers. ERP is dus teamsport waarbij twee organisaties dezelfde doelstelling hebben, Single Source of Truth. Om deze doelstelling te behalen moeten onze mensen nauw samenwerken met de opdrachtgever. Dat is de hoofdreden dat wij onszelf niet als leverancier van een ERP-systeem zien, maar als ERP-partner.”

Wat wordt de volgende “verandering”?
“De investeringen en kosten voor bedrijven gaan aanzienlijk verbeteren, namelijk in plaats van betalen voor licenties c.q. gebruiksrechten, wordt er een nieuw model ingevoerd, Pay per Use. Het is meer dan alleen het doorrekenen van de kosten van de infrastructuur (internet, servers etc.), maar ook het werkelijke gebruik van het ERP-systeem in plaats van prijzen bepalen op achterhaalde voorcalculaties of een vast tarief per gebruiker per maand (ook wanneer die persoon met verlof is of parttime werkt). Pay per Use gaat uit van de opgestarte (verbruik) functies, dus gebruikt u het systeem niet heeft u ook geen kosten! Deze manier van afrekenen heeft grote invloed op het selecteren, offreren, installeren, implementeren, gebruiken en onderhouden van software voor het bedrijfsleven, zodat met recht gesproken kan worden van een nieuw ICT-tijdperk.”

Gerelateerde artikelen