Inventarisatie risico’s voor samenleving

Het kabinet heeft 'De nationale risicobeoordeling' laten opstellen door verschillende ministeries in samenwerking met enkele onafhankelijke kennisinstituten, wetenschappers, medeoverheden en bedrijven. De benoemde risico's zijn ingedeeld in drie categorieën.

De drie categorieën betreffen:

 
1. Grote kans, grote gevolgen

In deze categorie valt de uitbraak van een wereldwijde grieppandemie met een onbekend virus. Het uitbreken van een pandemie is ‘waarschijnlijk’ en de gevolgen zijn enorm. Nederland heeft al veel gedaan, maar de voorbereiding is nog niet klaar. Een ander groot risico is een oliecrisis of olieschaarste door wereldwijde politieke ontwikkelingen. Het kabinet wil daarom energie besparen, meer duurzame energie gebruiken en de herkomst van olie internationaal spreiden.

2. Kleine kans, grote gevolgen

Een grote overstroming vanuit zee is zeer onwaarschijnlijk door de bescherming van duinen, dijken en andere waterkeringen. Maar als zo’n echt grote overstroming zich voordoet, zijn de gevolgen ‘catastrofaal’. Programma’s als ‘Zwakke schakels kust’ en ‘Ruimte voor de rivier’ moeten de veiligheid op peil houden. Ook een aanslag op het elektriciteitsnetwerk (regionaal) is onwaarschijnlijk. Daarvoor zijn geen aanwijzingen en er zijn veel beveiligingsmaatregelen genomen.

3. Grotere kans, kleinere gevolgen

In deze categorie vallen polarisatie en radicalisering, landelijke uitval van elektriciteit en hitte en droogte. De kans op dit laatste neemt toe door klimaatverandering.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management (TFM): Public Update ism Hopstaken & De Haan.

Gerelateerde artikelen