Intrum Justitia en Lindorff fuseren

Intrum Justitia en Lindorff zijn van plan de handen ineen te slaan om zo de leider te worden op de markt voor credit management services (CMS).

De gecombineerde entiteit is, door zijn schaalgrootte en diversiteit, ideaal gepositioneerd om de kansen op groei in de markt voor CMS aan te grijpen.

De combinatie zal naar verwachting materiële voordelen opleveren voor alle stakeholders en daarbij een significante waarde creëren voor haar aandeelhouders. Dit door de jaarlijkse kostensynergie van naar schatting SEK 0.8bn en de verdere omzetsynergieën.

Er is overeengekomen dat Intrum Justitia alle uitstaande aandelen in Lindorff zal overnemen in ruil voor nieuw uit te geven aandelen in Intrum Justitia.

De aandeelhouders van Intrum Justitia zullen naar benadering 53% van de gecombineerde entiteit bezitten. De aandeelhouders van Lindorff zullen respectievelijk 47% van de aandelen van de gecombineerde entiteit bezitten. Nordic Capital Fund VIII, de huidige eigenaar van de meerderheid van de aandelen in Lindorff, zal de grootste indirecte aandeelhouder van de gecombineerde entiteit worden.

De transactie is unaniem aanbevolen door de raad van bestuur van zowel Intrum Justitia als Lindorff.

De transactie dient nog akkoord bevonden te worden door de aandeelhouders van Intrum Justitia en de mededingingsautoriteiten. Naar verwachting wordt de transactie afgerond in het tweede kwartaal van 2017.

Gerelateerde artikelen