Internationale norm voor validatie en verificatie

De internationale norm voor validatie en verificatie is onlangs gepubliceerd, ook voor financieel management, AI en machineveiligheid.

De internationale norm voor validatie en verificatie, ISO/IEC 17029, is onlangs gepubliceerd. Deze norm is geschikt voor organisaties die verificatie activiteiten uitvoeren als conformiteitsbeoordeling.

ISO/IEC 17029:2019 omschrijft de eisen waar organisaties aan moeten voldoen op het moment dat ze validatie en verificatie activiteiten claims uitvoeren. Daarbij valt te denken aan claims over bouwtechnologie, energiemanagement, financieel management, artificiële intelligentie, CO2 emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, machineveiligheid en producten in de gezondheidszorg.

De norm is van toepassing op alle organisaties die data valideren en verifiëren. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm. Op basis van deze norm kunnen organisaties ook worden geaccrediteerd voor hun verificatie en validatie activiteiten. Een geaccrediteerde organisatie geeft meer zekerheid over de competenties van de organisatie die de claim verifieert of valideert.

(bron: NEN)

Gerelateerde artikelen