Internationale koepel van accountants & controllers: “G20 is pas halverwege 2030”

Accountantskoepel: 'Helft van tijdpad verstreken richting doelstelling uit VN Agenda 2030'

De internationale federatie van accountants (IFAC) -met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Vereniging van Registercontrollers in de gelederen- roept regeringsleiders van twintig grootste economieën (G20) op om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid en groei met oog voor inclusiviteit richting de realisering van de VN doelstellingen voor 2030. Dat schrijft de organisatie op de website.

  • 4 punten van aandacht voor accountants
  • ‘leiders moeten na denken over vooruitgang die niet is bereikt’

De organisatie wijst er op dat 7 jaar geleden de Agenda 2030 van de Verenigde Naties werd vastgesteld. In de agenda staan de duurzaamheids- en sociale doelstellingen die internationaal gerealiseerd moeten worden. In september is het tijdpad om de doelstellingen te realiseren, precies halverwege. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

IFAC is de wereldwijde organisatie voor het accountantsberoep die zich inzet voor het dienen van het algemeen belang door het beroep te versterken en bij te dragen aan de ontwikkeling van sterke internationale economieën. IFAC bestaat uit 180 leden en partners in meer dan 135 rechtsgebieden, die miljoenen professionele accountants vertegenwoordigen in de openbare praktijk, het onderwijs, de overheidsdienst, de industrie en de handel.

In het persbericht spreekt de internationale koepel  van “een belangrijk moment voor wereldleiders om na te denken over de vooruitgang die we hebben geboekt en de vooruitgang die we niet hebben geboekt.”

De IFAC roept de G20 in vier punten op:

  1. Maak van duurzaamheid een realiteit, niet alleen een doel
  2. Ondersteun het beheer van overheidsfinanciën en bestrijd corruptie
  3. Creëer een omgeving voor SME en innovatie
  4. Geen inclusieve groei zonder onderwijs

NBA Opleidingen biedt uiteenlopende interactieve trainingen, meerdaagse cursussen, korte webinars en zelfs complete opleidingen, speciaal ontwikkeld voor accountants en andere financiële professionals. Schrijf je personeel of jezelf nu in.